:

Wat is een vervangende feestdag?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

 1. Wat is een vervangende feestdag?
 2. Wat als een feestdag in je vakantie valt?
 3. Wie betaald betaalde feestdagen?
 4. Welke zijn de wettelijke feestdagen?
 5. Wie betaald feestdag bij ziekte?
 6. Heb ik recht op vrije dagen?

Wat is een vervangende feestdag?

Vervangingsdagen. Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of een andere inactiviteitsdag (in veel ondernemingen de zaterdag), moet je als werkgever een vervangingsdag op een normale activiteitsdag vastleggen. Je kan deze vervangingsdag vrij kiezen binnen hetzelfde kalenderjaar.

Wat als een feestdag in je vakantie valt?

Een feestdag valt in een periode van jaarlijkse vakantie Valt een wettelijke feestdag of de vervangingsdag ervan tijdens een vakantieperiode, dan behoudt deze feestdag het karakter van een feestdag en moet hij als dusdanig verloond worden. Deze dag mag niet als vakantiedag beschouwd worden!

Wie betaald betaalde feestdagen?

De betaling van het loon voor een feestdag, een vervangingsdag of een inhaalrustdag valt ten laste van de werkgever. De werknemer heeft echter geen recht op het loon voor een feestdag wanneer hij zonder rechtvaardiging afwezig is geweest op de gewone arbeidsdag die aan de feestdag voorafgaat of erop volgt.

Welke zijn de wettelijke feestdagen?

Wat zijn de 10 wettelijke feestdagen?
 • Nieuwjaarsdag (1 januari)
 • Paasmaandag.
 • Dag van de Arbeid (1 mei)
 • Hemelvaart.
 • Pinkstermaandag.
 • Nationale feestdag (21 juli)
 • Maria-Hemelvaart (15 augustus)
 • Allerheiligen (1 november)

Wie betaald feestdag bij ziekte?

Bij ziekte heeft de werknemer altijd recht op de betaling van die feestdag, maar wie betaalt, kan verschillen: Valt de feestdag binnen de eerste 30 kalenderdagen na de aanvang van de schorsing, dan betaalt de werkgever. Valt de feestdag na de 30ste kalenderdag, dan betaalt in principe de mutualiteit.

Heb ik recht op vrije dagen?

Werknemers krijgen een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Als u bijvoorbeeld het hele jaar 25 uur per week werkt, heeft u recht op 100 vakantie-uren per jaar. Daarmee kunt u in ieder geval 4 weken vakantie per jaar opnemen.