:

Hoe kom je in aanmerking voor jeugdhulp?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Hoe kom je in aanmerking voor jeugdhulp?
  2. Waarom Jeugdhulp?
  3. Wie kan jeugdzorg inschakelen?
  4. Wat voor opleiding heb je nodig voor jeugdzorg?
  5. Wat is de doelstelling van jeugdzorg in Nederland?
  6. Wat is een individuele voorziening Jeugdhulp?
  7. Wat is het verschil tussen Jeugdhulp en jeugdzorg?

Hoe kom je in aanmerking voor jeugdhulp?

Elke gemeente heeft basisvoorzieningen, preventieve programma's, eerstelijnsvoorzieningen en gespecialiseerde hulp. Toegang tot deze hulp kan worden verkregen via een jeugd- of wijkteam of via een Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook kan een school of huisarts zorgen voor een doorverwijzing naar de juiste instanties.

Waarom Jeugdhulp?

Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin, maar ook bij psychische en gedragsproblemen van kinderen en jongeren. Gemeenten hebben de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen.

Wie kan jeugdzorg inschakelen?

Iedereen kan contact opnemen: ouders en kinderen, maar ook buren, familie, leraar of huisarts. Professionals die met ouders en kinderen werken zijn gehouden aan een meldcode. Daarin staat beschreven wat de richtlijnen zijn voor professionals om met vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling om te gaan.

Wat voor opleiding heb je nodig voor jeugdzorg?

Je kunt een mbo-opleiding voor pedagogisch medewerker volgen, waarna je je kunt specialiseren met een mbo niveau 4 opleiding. Op hbo-niveau kun je kiezen voor de opleiding pedagogiek of social work. Ten slotte kun je ook pedagogische wetenschappen studeren aan de universiteit.

Wat is de doelstelling van jeugdzorg in Nederland?

Het doel is altijd om kwetsbare kinderen en jongeren zoveel mogelijk volwaardig mee te laten doen aan de maatschappij. Jeugd- en opvoedhulp wordt ingekocht door gemeenten.

Wat is een individuele voorziening Jeugdhulp?

Het gaat om kinderen en jongeren met bijvoorbeeld een (licht) verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, chronische ziekte of psychiatrische aandoening, bijvoorbeeld autisme. Ondertoezichtstelling en voogdij zijn jeugdbeschermingsmaatregelen.

Wat is het verschil tussen Jeugdhulp en jeugdzorg?

Sinds de decentralisatie van alle zorg voor jeugd naar gemeen- ten hanteert het CBS het begrip jeugdzorg als verzamel naam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugd reclassering.