:

Hoe refereren naar Google Maps?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Hoe refereren naar Google Maps?
  2. Hoe maak je een bronnenlijst in Google Docs?
  3. Is Google een bron?
  4. Hoe refereren naar figuur?
  5. Hoe kan je zien dat een bron betrouwbaar is?
  6. Hoe verwijs je naar een afbeelding in de tekst?

Hoe refereren naar Google Maps?

Google Maps geeft geen jaartal of datum, hier wordt dan 'z.d.' ingevuld. Een duidelijke titel ontbreekt ook, daarom wordt aanbevolen tussen vierkante haakjes (niet cursief) een korte beschrijving te geven van de gekozen route, inclusief het transportmiddel.

Hoe maak je een bronnenlijst in Google Docs?

Een bibliografie invoegen
  1. Plaats de cursor in het document op de plaats waar de bibliografie moet komen.
  2. Klik onderaan de zijbalk Citaties op Bibliografie invoegen. Er wordt een bibliografie weergegeven in de geselecteerde stijl.

Is Google een bron?

LET OP: Google is géén bron, maar een zoekmachine. Noteer dus nooit www.google.nl als bron. Anders zoeken op Google Naast de 'gewone zoekfunctie' van Google kun je ook op andere manieren zoeken in Google: Google News: https://news.google.nl/ Via deze zoekmachine zoek je naar nieuwsberichten en –artikelen.

Hoe refereren naar figuur?

Als je een tabel of figuur uit een andere bron aanpast of overneemt, moet je naar de originele bron verwijzen in de tekst en een bronvermelding opnemen in de literatuurlijst. Je gebruikt hiervoor het APA-format voor het type bron waaruit je de tabel of het figuur hebt overgenomen.

Hoe kan je zien dat een bron betrouwbaar is?

Een betrouwbare bron is een bron die gegevens verstrekt die op waarheid berusten. Een blogartikel of Wikipedia kan bijvoorbeeld interessante informatie bevatten, desondanks wil dat niet zeggen dat de informatie die verstrekt wordt door deze bronnen ook daadwerkelijk juist is.

Hoe verwijs je naar een afbeelding in de tekst?

de originele titel of anders korte omschrijving van de afbeelding/figuur tussen vierkante haken [ omschrijving]. Daarachter komt: Overgenomen van /Retrieved from “Titel afbeelding” van A. Auteur, jaartal, (http://www...). [plus evt Copyright jaartal, naam eigenaar auteursrecht].