:

Wat is het doel van interne controle?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat is het doel van interne controle?
  2. Wat is een AO beschrijving?
  3. Wat wordt verstaan onder interne controle?
  4. Wat is het nut van een AO?
  5. Wat is een AO handboek?
  6. Hoe bereken ik loonbelasting?
  7. Wat is de beschikkende functie?
  8. Wat is de administratieve organisatie?
  9. Wat verstaan we onder administratieve organisatie?

Wat is het doel van interne controle?

Interne controle heeft als doel om onvolkomenheden in de uitvoering tijdig op te sporen en te corrigeren. Tevens biedt interne controle de kans op het treffen van preventieve maatregelen om onvolkomenheden in de toekomst te voorkomen.

Wat is een AO beschrijving?

In een AO-beschrijving worden bevoegdheden, regels en procedures vastgelegd die het kader vormen voor het administratieve proces. Met behulp van een goed functionerende AO is de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar.

Wat wordt verstaan onder interne controle?

Interne controle is een vorm van 'control' waar de nadruk ligt op het controleren of medewerkers zich houden aan de (proces)afspraken die zijn gemaakt. Interne controles richten zich veelal op de beheersing van processen die een in- of uitgaande geldstroom tot gevolg hebben.

Wat is het nut van een AO?

Administratieve organisatie (AO) is een vakgebied binnen de informatiekunde en bedrijfsleer. Het houdt zich bezig met het functioneren van de organisatie, de informatie die hieruit voortkomt en het complex van maatregelen om het functioneren en informeren naar wens te laten verlopen.

Wat is een AO handboek?

AO/IB staat voor Administratieve Organisatie en Interne Beheersing. In een handboek AO/IB worden alle processen beschreven die van belang zijn in een interne organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inkoop- en betalingsproces of het proces rondom het in dienstnemen van personeel.

Hoe bereken ik loonbelasting?

De grondslag voor loonheffingen bereken je door een optelsom van het brutoloon en het loon in natura (bijv. auto van de zaak). Je hebt ook enkele aftrekposten voor de loonheffingen (bijv. het werknemersdeel van de pensioenpremie en de inleg voor een levensloopregeling).

Wat is de beschikkende functie?

Onder de beschikkende functie wordt verstaan de bevoegdheid tot het geven van opdrachten en machtigingen, het aangaan van verplichtingen en het geven van kwijtingen (achteraf goedkeuren van handelingen).

Wat is de administratieve organisatie?

Administratieve organisatie gaat dus vooral over het inrichten van processen, het toewijzen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden en het op gang brengen en houden van informatiestromen. Die inrichting en toewijzing moet er voor zorgen dat het handelen effectief is en processen efficiënt verlopen.

Wat verstaan we onder administratieve organisatie?

Administratieve organisatie (AO) is een vakgebied binnen de informatiekunde en bedrijfsleer. Het houdt zich bezig met het functioneren van de organisatie, de informatie die hieruit voortkomt en het complex van maatregelen om het functioneren en informeren naar wens te laten verlopen.