:

Wat kan remindo zien?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat kan remindo zien?
  2. Hoe kun je online toetsen afnemen?
  3. Kan remindo meekijken?
  4. Kan remindo je scherm zien?
  5. Hoe maak je een Oefentoets?
  6. Is afkijken erg?

Wat kan remindo zien?

Remindo telt en toont tijdens de toets het aantal woorden van het antwoord op een open vraag. Het aantal woorden van een antwoord, zie je als docent ook bij het nakijken. Remindo breekt niet automatisch het antwoord af bij een maximum aantal woorden. Er is softwarematig geen maximum aantal woorden in te voeren.

Hoe kun je online toetsen afnemen?

TestMoz. Een website waarop je op een simpele manier simpele toetsen kunt maken en afnemen. Je maakt een test aan met open vragen, meerkeuze vragen of true / false vragen en stuurt vervolgens een link naar leerlingen. Zij kunnen vervolgens meteen de toets maken (waarbij automatisch eerst om hun naam wordt gevraagd).

Kan remindo meekijken?

Activiteitenlogboek: als je het Activiteitenlogboek opent (D) zie je: wanneer de student is ingelogd op Remindo, wanneer de student toestemming heeft gekregen en wanneer hij/zij daadwerkelijk met de toets is gestart. Meekijken met toets: de grijze balk achter de studentnaam geeft aan hoe ver de student is met de toets.

Kan remindo je scherm zien?

Eenmaal ingelogd krijg je je startpagina te zien, waar het tentamen klaar staat in je Agenda. Op je startpagina is ook je toetsoverzicht zichtbaar. De tijden die bij de te starten toets staan, zijn de inlogtijden, dus de tijd waarin het mogelijk is om in Remindo in te loggen en met de toets te starten.

Hoe maak je een Oefentoets?

Door eerst de instaptoets te maken check je welke onderdelen je nog extra moet oefenen. Per hoofdstuk kun je vervolgens een of meerdere oefentoetsen doen. Hierdoor krijg je een overzicht van wat je nog beter zou kunnen oefenen. Extra handig: voorafgaand aan de toets kun je aangeven welk cijfer je zou willen halen.

Is afkijken erg?

Nederland. Spieken op proefwerken en examens wordt aangemerkt als een vorm van bedrog en fraude en is daarmee strafbaar als misdrijf. Leerlingen worden echter doorgaans niet strafrechtelijk vervolgd wegens spieken.