:

Wat zijn de rechten van wettelijk samenwonen?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat zijn de rechten van wettelijk samenwonen?
  2. Wat zijn de voor en nadelen van wettelijk samenwonen?
  3. Hoe wettelijk samenwonen beeindigen?
  4. Hoe verrekenen bij huwelijkse voorwaarden?
  5. Wat betekent onder huwelijkse voorwaarden?

Wat zijn de rechten van wettelijk samenwonen?

Wettelijk samenwonende partners genieten van een aantal rechten. Zo hebben ze een (beperkt) erfrecht ten opzichte van elkaar. De wettelijk samenwonende partner erft het vruchtgebruik op de gezinswoning en de inboedel. Hij of zij zal dus in de gezinswoning kunnen blijven wonen na het overlijden van zijn of haar partner.

Wat zijn de voor en nadelen van wettelijk samenwonen?

Wettelijke samenwoners moeten bijdragen in de kosten en de lasten van de samenwoning, elk in verhouding tot hun inkomsten. Bovendien kunnen ze ook beiden aangesproken worden voor de schulden die één van hen beiden is aangegaan voor hun samenleving en de kinderen.

Hoe wettelijk samenwonen beeindigen?

Als je wettelijk samenwoont, kan je een einde stellen aan de wettelijke samenwoning door het afleggen van een verklaring in onderlinge overeenstemming of door een eenzijdige verklaring. Uiteraard stopt de wettelijke samenwoning automatisch door overlijden of huwelijk van één van de partners.

Hoe verrekenen bij huwelijkse voorwaarden?

Een veel gemaakte bepaling in huwelijkse voorwaarden is het zogenoemde 'periodieke verrekenbeding'. Hiermee wordt een bepaling in de huwelijkse voorwaarden bedoeld die regelt dat alles wat een echtgenoot van zijn inkomen overhoudt (nadat de huishoudkosten zijn betaald), jaarlijks wordt gedeeld met de andere echtgenoot.

Wat betekent onder huwelijkse voorwaarden?

In huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden maakt u afspraken over uw bezittingen en schulden. Dit doet u bij een notaris. U spreekt af wat van wie is tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap en als u ooit uit elkaar gaat.