:

Hoe inkomen toeslagpartner doorgeven?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Hoe inkomen toeslagpartner doorgeven?
  2. Is mijn vriendin ook mijn toeslagpartner?
  3. Is mijn huisgenoot toeslagpartner?
  4. Heb je recht op zorgtoeslag als je samenwoont?
  5. Waar kan ik zien wie mijn toeslagpartner is?

Hoe inkomen toeslagpartner doorgeven?

Ik wil een wijziging doorgeven voor mijn toeslag Wijzigingen in uw situatie moet u binnen 4 weken aan ons doorgeven. Dit doet u met Mijn toeslagen.

Is mijn vriendin ook mijn toeslagpartner?

Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan is uw partner uw toeslagpartner. Maar ook iemand anders die op uw adres ingeschreven staat, kan uw toeslagpartner zijn.

Is mijn huisgenoot toeslagpartner?

Een toeslagpartner is de persoon waarmee je samen een toeslag aanvraagt bij de Belastingdienst. Vaak is dit de persoon waar je mee samenwoont of getrouwd bent. Maar ook een ander die op uw adres ingeschreven staat, kan jouw toeslagpartner zijn. Maar een huisgenoot in bijvoorbeeld een studentenhuis valt hier niet onder.

Heb je recht op zorgtoeslag als je samenwoont?

Als u gaat samenwonen, kan het zijn dat u geen recht meer heeft op zorgtoeslag. Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wanneer u voor de belastingdienst officieel toeslagpartners bent bijvoorbeeld. Dan wordt niet alleen naar uw persoonlijk inkomen gekeken, maar naar uw gezamenlijk inkomen en uw vermogen.

Waar kan ik zien wie mijn toeslagpartner is?

Echtgenoot of geregistreerd partner Ook wanneer u beiden op een ander adres woont, bent u elkaars toeslagpartner. Dit geldt echter niet voor de huurtoeslag. Voor de huurtoeslag moeten u en uw toeslagpartner allebei op hetzelfde adres bij de gemeente staan ingeschreven.