:

Hoe boek ik de werkkostenregeling in de boekhouding?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Hoe boek ik de werkkostenregeling in de boekhouding?
  2. Hoe werkt de eindheffing?
  3. Hoe werkt eindheffing WKR?
  4. Hoe werkkostenregeling verwerken in administratie?
  5. Welke kosten vallen niet onder de werkkostenregeling?
  6. Hoe Bruteer ik een bedrag?
  7. Wat wordt er bedoeld met eindheffing?
  8. Wat is uitruil WKR?
  9. Wat valt er onder werkkostenregeling 2021?
  10. Hoe Bruteer je een netto bedrag?

Hoe boek ik de werkkostenregeling in de boekhouding?

De werkkostenregeling kun je instellen door kostenplaatsen of grootboekrekeningen te gebruiken. De optie kostenplaatsen is aanwezig vanaf inZicht. Met de werkkostenregeling kun je maximaal 1,5% van je totale fiscale loonsom (de 'vrije ruimte') besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan je werknemers.

Hoe werkt de eindheffing?

Als de vrije ruimte voor de werkkostenregeling (1,5% van de fiscale loonsom) wordt overschreden, dan moet u over het meerdere belasting betalen, de zogenaamde eindheffing van 80%.

Hoe werkt eindheffing WKR?

Hoe werkt de WKR? Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing. U hoeft hierover geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw te betalen.

Hoe werkkostenregeling verwerken in administratie?

Administratief verwerken Wij adviseren om alle kosten die onder de WKR vallen onder te brengen in één grootboekrekening WKR. Daarnaast kunt u gerichte vrijstellingen ook onderbrengen in één of meerdere grootboekrekeningen zodat u deze kosten goed kunt onderscheiden.

Welke kosten vallen niet onder de werkkostenregeling?

Denk hierbij aan reiskosten van maximaal 19 cent per km, vergoeding openbaar vervoer, VOG (sinds 2020), maaltijden tijdens dienstreizen en thuiswerkvergoeding van € 2 per dag (vanaf 2022). Daarnaast is er een aantal nihil-waarderingen voor verstrekkingen aan personeel.

Hoe Bruteer ik een bedrag?

Voorbeeld: U wilt uw werknemer € 1.000 netto geven. Zijn jaarsalaris bedraagt € 30.000. Over de extra € 1.000 betaalt hij € 413 belasting. Als u bruteert, kost dit u € 1.703 (€ 1.703 x 41,3% = € 703).

Wat wordt er bedoeld met eindheffing?

Eindheffing is een vorm van loonbelasting die geheven wordt van de werkgever. Normaliter komt de eindheffing dan in plaats van de reguliere loonbelasting. Soms vindt eindheffing echter ook plaats naast de heffing van de reguliere loonbelasting.

Wat is uitruil WKR?

Uitruil van loonbestanddelen U kunt uw medewerkers vragen om een deel belast loon uit te ruilen voor een (netto) vergoeding of verstrekking, die u in de vrije ruimte onderbrengt, denk bijvoorbeeld aan een fiets of laptop.

Wat valt er onder werkkostenregeling 2021?

Binnen de WKR mag u in 2021, net als in 2020, een percentage van 3% over de eerste € 400.000 loonsom en 1,18% (in 2020 was dit 1,2%) van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dit wordt de 'vrije ruimte' genoemd.

Hoe Bruteer je een netto bedrag?

Voorbeeld: U wilt uw werknemer € 1.000 netto geven. Zijn jaarsalaris bedraagt € 30.000. Over de extra € 1.000 betaalt hij € 413 belasting. Als u bruteert, kost dit u € 1.703 (€ 1.703 x 41,3% = € 703).