:

Hoe vind ik erfgenamen?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Hoe vind ik erfgenamen?
  2. Is het Boedelregister openbaar?
  3. Wat gebeurt er als er geen erfgenamen zijn?
  4. Hoe stel je een boedelbeschrijving op?
  5. Wat gebeurt er met je geld als je geen nabestaanden hebt?
  6. Wat gebeurt er met een verworpen nalatenschap?

Hoe vind ik erfgenamen?

In een testament staat wie de erfgenamen van de overledene zijn. Als u wilt weten of een overledene een testament heeft gemaakt en waar dat is, kunt u of kan uw notaris contact opnemen met het Centraal Testamentenregister (CTR).

Is het Boedelregister openbaar?

Iedere rechtbank heeft een eigen boedelregister. Dit register is openbaar. U kunt het kosteloos inzien of er een uittreksel uit opvragen. Uw verzoek moet betrekking hebben op een bepaalde nalatenschap (zie Besluit boedelregister, artikel 7 (wetten.overheid.nl)) .

Wat gebeurt er als er geen erfgenamen zijn?

Als er geen erfgenamen bekend zijn komt de erfenis terecht bij het Rijksvastgoedbedrijf van de overheid. Zij gaan onderzoeken of de erfenis kan worden afgewikkeld. Als er geen erfgenomen worden gevonden gaat de erfenis naar de consignatiekas. Rechthebbenden kunnen binnen 20 jaar aanspraak maken op de erfenis.

Hoe stel je een boedelbeschrijving op?

Een boedelbeschrijving kan opgemaakt worden bij onderhandse of notariƫle akte. Indien alle partijen het eens zijn en zij het vrije beheer hebben over de goederen die tot de erfenis behoren, kan worden volstaan met een onderhandse akte. De onderhandse akte dient door alle erfgenamen te worden ondertekend.

Wat gebeurt er met je geld als je geen nabestaanden hebt?

Zijn er geen nabestaanden? Als de overledene geen nabestaanden heeft, geeft de gemeente opdracht voor de uitvaart. Deze begrafenis of crematie zonder verzekering wordt dan betaald uit de erfenis. Ook als de nalatenschap alleen uit schulden bestaat, regelt de gemeente de uitvaart.

Wat gebeurt er met een verworpen nalatenschap?

Bij het verwerpen van de nalatenschap zijn dit de belangrijkste gevolgen in het kort: U verliest het recht op alle bezittingen en schulden van uw erfenis; Wanneer u alsnog een bezitting van de nalatenschap opeist, dan kunt u niet meer verwerpen en is de erfenis automatisch zuiver aanvaard, inclusief eventuele schulden.