:

Wat is een probleemlijst?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat is een probleemlijst?
  2. Wat is Episodelijst?
  3. Wat zijn Journaalregels?
  4. Wat is een episode in de zorg?
  5. Wat wordt er in het journaal van een patiënt genoteerd?
  6. Wat betekent episode medisch?
  7. Wat zijn episodes in de zorg?
  8. Welke journaalposten zijn er?
  9. Wat houdt dubbel boekhouden in?
  10. Wat zijn Werkaantekeningen?

Wat is een probleemlijst?

De probleemlijst, een bekend begrip in de (huisarts)geneeskunde, bevat de belangrijkste gezondheidsproblemen van de patiënt, zoals belangrijke ziekte-episoden en operaties en wat dies meer zij.

Wat is Episodelijst?

Een episodelijst is een overzicht van alle gezondheidsproblemen die bij één patiënt ooit aanwezig zijn geweest of op dit moment aanwezig zijn.

Wat zijn Journaalregels?

Wat zijn Journaalregels Voor het vastleggen van informatie rondom de gezondheid van een patiënt is de eenheid van registreren het (deel)contact. Een (deel)contact kent een indeling in journaalregels. Veelal worden de journaalregels gestructureerd opgenomen in de vorm van SOEP-regels.

Wat is een episode in de zorg?

Een episode start wanneer de patiënt zich voor het eerst met het probleem bij de huisarts meldt. De medische gegevens uit deelcontacten die in het kader van het gezondheidsprobleem plaatsvinden zijn aan de episode gekoppeld. Ten tweede duidt de episode het gezondheidsvraagstuk met de episode-titel.

Wat wordt er in het journaal van een patiënt genoteerd?

"Verder staan in het dossier bijvoorbeeld uitslagen van het ziekenhuis en berichten (brieven) van specialisten. Daarnaast staan jouw persoonsgegevens er ook in en wie er nog meer op jouw adres wonen en bij de praktijk zijn ingeschreven."

Wat betekent episode medisch?

episode - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch) op zichzelf staande gebeurtenis ♢ De operatie en het herstel daarvan was een moeilijke periode in zijn leven die nu gelukkig is afgesloten.

Wat zijn episodes in de zorg?

Een episode beschrijft het gezondheidsprobleem van de patiënt. Een overzicht van episodes geeft daarmee een direct beeld van de gezondheidsproblemen van de patiënt. Door episodegewijs te registreren houdt de huisarts de medische gegevens bij elkaar die op hetzelfde gezondheidsprobleem betrekking hebben.

Welke journaalposten zijn er?

Journaalposten debet en credit boeken Een journaalpost moet je altijd debet én credit boeken, want er is altijd sprake van een rekening en een tegenrekening. Elders op deze website is gesproken over het feit dat een bepaalde handeling, zoals kosten betalen, altijd op twee rekeningen wordt geboekt.

Wat houdt dubbel boekhouden in?

Bij dubbel boekhouden zullen alle financiële handelingen twee keer geboekt worden en kent iedere verrichting een tegenverrichting. Iedere transactie brengt een andere transactie mee, nl. een betaling of een schuld of vordering. De rekeningen van het grootboek kennen een debet- en een creditzijde.

Wat zijn Werkaantekeningen?

Persoonlijke werkaantekeningen zijn tijdelijke aantekeningen die bedoeld zijn voor de eigen, voorlopige gedachtevorming en die bij de arts gerezen indrukken, vermoedens of vragen bevatten. Deze aantekeningen maken geen deel uit van het medisch dossier. Ze moeten daarom ook apart van het medisch dossier worden bewaard.