:

Wat onderzoekt de ecologie?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat onderzoekt de ecologie?
  2. Waarom ecologisch onderzoek?
  3. Wat kost een ecologisch onderzoek?
  4. Waarom flora en fauna onderzoek?
  5. Is een quickscan verplicht?
  6. Wat kost een natuurtoets?
  7. Wat kost een ecologische quickscan?

Wat onderzoekt de ecologie?

Ecologie of oecologie is een biologische vakwetenschap. De ecologie bestudeert zowel de wisselwerking tussen organismen onderling, binnen populaties en levensgemeenschappen (de biotische milieufactoren), als de relaties van deze biologische eenheden met hun niet-biologische omgeving (de abiotische milieufactoren).

Waarom ecologisch onderzoek?

Als uw activiteit mogelijk effect heeft op potentieel aanwezige soorten, dan is er aanvullend ecologisch onderzoek nodig om vast te stellen of de beschermde soorten daadwerkelijk aanwezig zijn. Ook worden de vervolgstappen bepaald die nodig zijn om uw activiteit doorgang te kunnen laten vinden.

Wat kost een ecologisch onderzoek?

Elke locatie en ingreep zijn verschillend en ecologisch onderzoek is daardoor eigenlijk altijd maatwerk. Om een beeld te schetsen van de kosten hanteren wij richtprijzen. Een standaard ecologische quickscan kost € 550,- exclusief btw en reiskosten (reistijd € 40,-/uur exclusief btw en km vergoeding € 0,25/km).

Waarom flora en fauna onderzoek?

Wilt u een bestaand gebouw slopen of staat er een grote verbouwing gepland? Dan is een flora- en faunacheck verplicht. Want misschien beseft u het niet, maar vogels en vleermuizen vinden vaak hun toevlucht onder dakpannen, en de huismus komt elk jaar terug op hetzelfde nest.

Is een quickscan verplicht?

Het kortste antwoord? Ja. De Quickscan Flora en Fauna is bij iedere sloop, bouwactiviteit of evenement wettelijk verplicht. Een ecologische quickscan brengt de aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten in het projectgebied in kaart.

Wat kost een natuurtoets?

Standaarddiensten ecologie
Ecologische quickscan (ook wel natuurtoets of quickscan flora en fauna genoemd)Vanaf € 750. Bereken nu de exacte prijs via de prijscalculator
Voortoets Wet natuurbeschermingVanaf € 1000,-
Ecologisch werkprotocolVanaf € 650,-
Aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming verzorgenVanaf € 2.750,-

Wat kost een ecologische quickscan?

Een standaard ecologische quickscan kost € 550,- exclusief btw en reiskosten (reistijd € 40,-/uur exclusief btw en km vergoeding € 0,25/km).