:

Wat is het verschil tussen discussie en conclusie?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat is het verschil tussen discussie en conclusie?
  2. Wat is het verschil tussen discussie en reflectie?
  3. Wat moet eerst discussie of conclusie?
  4. Wat is een discussie?
  5. Hoe ziet een discussie eruit?
  6. Hoe begin je een discussie scriptie?
  7. Wat beschrijf je in de discussie?

Wat is het verschil tussen discussie en conclusie?

Voor veel promovendi is het lastig wat het verschil is tussen een conclusie en een discussie. Een vuistregel is om te zeggen dat je conclusie een samenvatting is van alles wat je ervoor hebt geschreven. In je conclusie herinner je je lezer aan alles wat je eerder hebt geschreven.

Wat is het verschil tussen discussie en reflectie?

het onderzoek dat je hebt gedaan – dit wordt meestal de 'discussie' genoemd; datgene wat je hebt geleerd van het hele scriptieproces – dit heet meestal de 'reflectie'.

Wat moet eerst discussie of conclusie?

Zodra je de conclusie hebt afgerond, kun je de discussie schrijven. In de discussie kun je de resultaten interpreteren, bespreek je beperkingen van je onderzoek en geef je aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Hierna kun je de aanbevelingen die uit je onderzoek volgen opschrijven in een apart hoofdstuk.

Wat is een discussie?

discussie - Zelfstandignaamwoord 1. een gedachtewisseling waarbij doorgaans verschillende meningen worden uitgewisseld ♢ - De discussie over nut en noodzaak van schaliegas wordt onvoldoende gevoerd.

Hoe ziet een discussie eruit?

In de discussie beschrijf je kort de belangrijkste resultaten, hoe ze gerelateerd zijn aan eerdere bevindingen en wat de resultaten betekenen voor de onderzoeksvraag uit de inleiding (wat is je conclusie?). Hoe verhouden de resultaten zich tot de probleemstelling van je scriptie?

Hoe begin je een discussie scriptie?

Een discussie begint vaak met een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten. Daarna volgt een uitgebreidere bespreking van de resultaten.

Wat beschrijf je in de discussie?

In de discussie beschrijf je kort de belangrijkste resultaten, hoe ze gerelateerd zijn aan eerdere bevindingen en wat de resultaten betekenen voor de onderzoeksvraag uit de inleiding (wat is je conclusie?). Hoe verhouden de resultaten zich tot de probleemstelling van je scriptie?