:

Wat is Commiteert?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat is Commiteert?
  2. Hoe schrijf je committeren?
  3. Wat betekent zich committeren aan?
  4. Wat betekent verstorven?
  5. Wat is een bellettrie?
  6. Wat is de betekenis van commitment?
  7. Wat is triviale literatuur?

Wat is Commiteert?

[Lat. committere, toevertrouwen, opdragen], (committeerde, heeft gecommitteerd), van een last of volmacht voorzien, afvaardigen of zenden.

Hoe schrijf je committeren?

De juiste vorm is: committeren.

Wat betekent zich committeren aan?

Het werkwoord zich committeren is een moeilijk woord. Meestal kunt u een gewoner synoniem gebruiken, bijvoorbeeld zich vastleggen, zich binden. Committeren wordt gecombineerd met het voorzetsel aan of met een beknopte bijzin met om. De partij wil zich niet committeren aan een deadline.

Wat betekent verstorven?

VERSTORVEN - bn. (recht.) toegevallen (door nalatenschap); bestorven ; een verstorven mensch, die al het lagere in zich gedood heeft.

Wat is een bellettrie?

letterkundige werken. letterkundige werken die tot de woordkunst worden gerekend, in onderscheiding van meer beschouwende teksten zoals essays en van lagere literaire genres zoals de detectiveroman of kinderliteratuur.

Wat is de betekenis van commitment?

het commitment zelfst. naamw. Uitspraak: [kɔ'mɪtmənt] Verbuigingen: commitment|s (meerv.) bereidheid om met iemand of iets mee te doen Voorbeeld: `Veranderingsprocessen in een organisatie vragen om commitment van de top en de werkvloer.

Wat is triviale literatuur?

Trivaalliteratuur is een verzamelnaam waarmee men 'minderwaardige' literatuur aanduidt, dat wil zeggen teksten die niet als 'literair' gewaardeerd worden. Andere benamingen zijn leesvoer, lectuur, subliteratuur, massaliteratuur. Gewoonlijk zijn het volwassenen die bepalen welke boeken 'triviaal' zijn.