:

Hoe kan ik de ombudsman bereiken?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Hoe kan ik de ombudsman bereiken?
  2. Welke wet gaat specifiek over de Nationale ombudsman?
  3. Wie was de vorige Nationale ombudsman?
  4. Wat kan ik doen tegen de overheid?
  5. Hoe Klachtenmail opstellen?

Hoe kan ik de ombudsman bereiken?

Bel gratis met de Nationale ombudsman 0800 - (op werkdagen van 9:00 tot 17:00).

Welke wet gaat specifiek over de Nationale ombudsman?

Artikel 78a geeft aan wat de hoofdtaak van de Nationale ombudsman is, namelijk onderzoek doen op verzoek of uit eigen beweging naar gedragingen van bestuursorganen van het Rijk en van andere bij of krachtens de wet aangewezen bestuursorganen.

Wie was de vorige Nationale ombudsman?

Frank van Dooren van 1 januari 2014 tot . Waarnemend ombudsman. Hij ging op met pensioen. Alex Brenninkmeijer van 1 oktober 2005 tot 31 december 2013.

Wat kan ik doen tegen de overheid?

U kunt een brief met een bezwaar indienen bij de overheid die de beslissing heeft genomen. U moet uw bezwaar indienen binnen 6 weken na de dagtekening van de beslissing.

Hoe Klachtenmail opstellen?

Zo schrijft u een juridische brief
  1. Geef kort, maar precies aan waar de brief over gaat.
  2. Omschrijf uw klacht of uw mening over het conflict.
  3. Maak duidelijk wat u eist van de ander en binnen hoeveel tijd.
  4. Voeg bewijzen toe als u die heeft.
  5. Reageert de ander niet?