:

Wat is een Deelstreep weg?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat is een Deelstreep weg?
  2. Wat is een zigzag op de weg?
  3. Wat betekent een dubbele doorgetrokken streep?
  4. Hoe weet je hoe hard je mag op een weg?
  5. Wat is een Deelstreep wiskunde?
  6. Hoe herken je 60 wegen?

Wat is een Deelstreep weg?

Een deelstreep is aangebracht bij verkeer in dezelfde richting en deelt de rijbaan op in verschillende rijstroken. De deelstreep kan net als de asstreep zowel onderbroken als doorgetrokken zijn en geeft aan of je wel of niet mag inhalen.

Wat is een zigzag op de weg?

Een witte zigzag-lijn aan weerszijden van een oversteekplaats voor voetgangers betekent dat het stilstaan, het parkeren en het inhalen er verboden zijn. Een rode streep op de rand van de rijbaan betekent dat stilstaan en parkeren er verboden zijn.

Wat betekent een dubbele doorgetrokken streep?

De groene kleur tussen twee doorgetrokken strepen geeft aan welke snelheid er gereden mag worden. Bij een dubbele doorgetrokken streep met een groen vlak ertussen is de maximumsnelheid 100km/u, tenzij er iets anders is aangegeven. Is er een doorgetrokken lijn? Dan mag je op deze weg niet inhalen.

Hoe weet je hoe hard je mag op een weg?

Verkeersborden langs of boven de weg geven de maximumsnelheid aan. Houd de borden in de gaten als je wilt weten hoe hard je ergens mag. Omdat de maximumsnelheid in de avond en nacht hoger is dan overdag, hebben veel borden een zogeheten tijdvenster. Dit tijdvenster geeft aan welke snelheid binnen welke uren geldt.

Wat is een Deelstreep wiskunde?

Een deelstreep betekent precies hetzelfde als het normale deelteken " : ". Reken eerst uit wat er in de teller en in de noemer staat, voordat je ze door elkaar deelt. Je kunt een getal niet delen door 0.

Hoe herken je 60 wegen?

80-Kilometer- wegen zijn te herkennen aan twee doorge- trokken strepen in het midden, maar zon- der de groene kleur ertussen. Een 60-kilo- meterweg heeft aan beide zijkanten een onderbroken witte lijn en geen strepen in het midden.