:

Heeft een fietser van links voorrang op een auto?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Heeft een fietser van links voorrang op een auto?
  2. Waar is het verboden om in te halen?
  3. Hoe hard mag je rijden als je inhaalt?
  4. Hoeveel meter voor de afslag richting aangeven?
  5. Heeft fietser voorrang op fietspad?

Heeft een fietser van links voorrang op een auto?

Op kruispunten verlenen bestuurders voorrang aan bestuurders die van rechts komen, dus ook aan fietsers. Bij een voetgangersoversteekplaats hebben fietsers geen voorrang. Fietsers zijn immers geen voetgangers. Fietsers vallen wel onder de zogenaamde zwakke verkeersdeelnemers, net als voetgangers.

Waar is het verboden om in te halen?

Het is verboden om een voertuig vlak vóór of op een voetgangersoversteekplaats in te halen. Inhalen is niet toegestaan op plaatsen waar gevaar of hinder kan ontstaan. Het is verboden om een voertuig in te halen vlak vóór of op een kruispunt. Ter hoogte van een doorgetrokken streep tussen de rijstroken.

Hoe hard mag je rijden als je inhaalt?

Maximumsnelheid 100 km/h De dubbele asstreep houdt het tegemoetkomend verkeer iets verder uit elkaar. Dat is beter voor de veiligheid. Is de streep onderbroken, dan mag je inhalen.

Hoeveel meter voor de afslag richting aangeven?

binnen de bebouwde kom moet je 200 m van tevoren richting aangeven. Voor het uitvoegen op autowegen of autosnelwegen geven we 300 meter van tevoren richting aan. op een autosnelweg moet je 600 meter van te voren voorsorteren voordat je daadwerkelijk uitvoegt.

Heeft fietser voorrang op fietspad?

Geen voorrang Een fietser heeft voorrang op een fietspad. Hij heeft integendeel geen voorrang op oversteekplaatsen die fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen moeten volgen om de rijbaan over te steken.