:

Wat is een kapitaaloverdracht?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat is een kapitaaloverdracht?
  2. Wat is een persoonlijke BV?
  3. Wat is een PSK verklaring?
  4. Wat doe ik met vrijgekomen lijfrente?
  5. Wat zijn de voorwaarden voor een BV?

Wat is een kapitaaloverdracht?

We spreken van een kapitaaloverdracht, als er geld dat voortkomt uit een verzekerings-, bank- of beleggingsproduct wordt overgedragen naar een andere instelling.

Wat is een persoonlijke BV?

Een persoonlijke BV is een eenvoudige BV die je voor jezelf opricht. Je kan deze holding voor de rest van je leven aanhouden. Je gebruikt deze BV om aandelen te houden in andere bedrijven en om waardevolle zaken in te bewaren.

Wat is een PSK verklaring?

Voor het overdragen van kapitaal naar een andere bank of verzekeraar wordt sinds enige jaren gebruik gemaakt van de Overeenkomst Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (OSK). Dit formulier wordt gebruikt als de klant heeft verzocht om een opbouwproduct zonder belastingheffing voort te zetten.

Wat doe ik met vrijgekomen lijfrente?

Wilt u het vrijkomende bedrag gebruiken als aanvulling op uw inkomen? Dan kunt u een direct ingaande lijfrente bij een verzekeraar of bij een bank afsluiten. Het hele bedrag wordt dan overgemaakt naar de bank of verzekeraar van uw keuze en die betaalt u per maand een uitkering. Deze uitkering wordt belast als inkomen.

Wat zijn de voorwaarden voor een BV?

Wanneer je als ondernemer een bv wilt oprichten moet je aan twee voorwaarden voldoen:
  • Je moet de bv inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK)
  • Je moet een akte laten opmaken door een notaris.