:

Wat betekent het woord definiëren?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat betekent het woord definiëren?
  2. Hoe definieer je iets?
  3. Wat betekent Define in het Engels?
  4. Hoe definieer je jezelf?
  5. Wat voorbeelden?
  6. Wat doet een voorbeeld?
  7. Wat betekent iets beschrijven?

Wat betekent het woord definiëren?

definiëren - Werkwoord 1. (ov) de aard van iets in een omschrijving vastleggen ♢ In een woordenboek wordt de betekenis van ieder woord gedefinieerd. ♢ In de wiskunde moet je alles heel precies definiëren.

Hoe definieer je iets?

Een definitie is een samenvattende omschrijving van de kenmerken van een begrip, zodat het niet met een ander verward kan worden. Een goede definitie is niet circulair; zij bevat geen termen die synoniem zijn met het te omschrijven begrip. Zo mag 'verwarming' niet worden gedefinieerd als iets dat verwarmt.

Wat betekent Define in het Engels?

bepalen (ww.) ; omschrijven (ww.) ; definiëren (ww.) ; vertellen (ww.) ; zeggen (ww.) ; beschrijven (ww.) ; uiteenzetten (ww.) ; verhalen (ww.) ; mededelen (ww.) ; aangeven (ww.) ; wijzen (ww.) ; aanduiden (ww.) ; indiceren (ww.) ; iets aanwijzen (ww.) ; kenmerken (ww.) ; typeren (ww.) ; karakteriseren (ww.) ; ...

Hoe definieer je jezelf?

Je identiteit ontdekken. Ken jezelf. Zelfkennis, niet-oordeelvormende zelfkennis, is een ontzettend belangrijke vaardigheid die je nodig hebt om jezelf te kunnen definiëren. Voor je kunt gaan definiëren wie jij als persoon bent, zul je moeten begrijpen hoe jij precies in elkaar steekt en wat je denkprocessen zijn.

Wat voorbeelden?

Een paar voorbeelden: Liegen is iets wat/dat ik nooit zal doen. Er is niets wat/dat mij stoort. Het enige wat/dat ik wil zeggen is: stop ermee.

Wat doet een voorbeeld?

model, patroon: tekenen naar een voorbeeld; het voorbeeld geven, tonen hoe anderen moeten handelen; tot voorbeeld dienen; iemands voorbeeld volgen, doen zoals hij; aan iemand een nemen, hem navolgen; een lichtend voorbeeld, ideaal tot navolgin...

Wat betekent iets beschrijven?

beschrijven - Het weergeven van eigenschappen of kenmerken van iets of iemand in gesproken, geschreven taal of gebarentaal.