:

Wat is eeuwigheid?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat is eeuwigheid?
  2. Hoe lang duurt de eeuwigheid?
  3. Hoelang duurt een eeuwigheid?
  4. Hoe wordt de hel beschreven in de Bijbel?
  5. Hoe lang duurt een Bijbelstudie?

Wat is eeuwigheid?

v. eeuwigheden (1 duur zonder aanvang of einde; 2 het hiernamaals; 3 zeer lange duur): 1. God is van alle eeuwigheid, heeft geen begin en zal geen einde hebben; 2. de eeuwigheid ingaan, sterven; 3.

Hoe lang duurt de eeuwigheid?

Eenvoudig gezegd is eeuwig leven in de Hebreeuwse Bijbel een leven dat met God verbonden is. Deze verbondenheid stopt niet bij de dood, maar duurt voort over de dood heen, zoals uit latere – ook Griekstalige – geschriften blijkt (bijvoorbeeld Daniël 12,2 en 2 Makkabeeën 7,9).

Hoelang duurt een eeuwigheid?

Een eeuwigheid is een oneindige periode. De eeuwigheid heeft geen einde en volgens sommige definities ook geen begin. In religie en filosofie wordt er een speciale werkelijkheid mee aangeduid, die zich aan de normale tijdsduur onttrekt. In overdrachtelijke zin wordt bedoeld een periode waaraan geen eind lijkt te komen.

Hoe wordt de hel beschreven in de Bijbel?

In het Nieuwe Testament speelt de hel een rol als plaats waar na het eindoordeel op de Dag des oordeels, de goddelozen naartoe worden gezonden, terwijl de rechtvaardigen een nieuwe hemel (heelal) en een nieuwe aarde beërven waar voor de dood en het lijden geen plaats meer is.

Hoe lang duurt een Bijbelstudie?

Als je er 's ochtends 3 leest en 's avonds 4, heb je de hele Bijbel in ongeveer 6 maanden gelezen. Het is echter beter om 3 hoofdstukken per dag te lezen. Maak je niet druk om hoe lang je erover doet om hem uit te lezen. Onderzoek de versie of vertaling waarmee je gaat studeren.