:

Wat mag je doen met bouwkundig erfgoed?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

 1. Wat mag je doen met bouwkundig erfgoed?
 2. Wat betekent vastgesteld bouwkundig erfgoed?
 3. Wat is beschermd onroerend erfgoed?
 4. Wat is Zen erfgoed?
 5. Wat zijn de gevolgen van vastgesteld bouwkundig erfgoed?
 6. Wat betekent geen onroerend erfgoed?
 7. Wat doet een erfgoedconsulent?
 8. Wat betekent beschermd monument?
 9. Wat is een beschermd stadsgezicht?
 10. Wat is een Aanduidingsobject?
 11. Wat is een geklasseerd gebouw?
 12. Wat is een landschappelijk geheel?
 13. Wat is het doel van UNESCO?
 14. Wat betekent de term erfgoed?

Wat mag je doen met bouwkundig erfgoed?

Is je woning beschermd als monument of maakt ze deel uit van een beschermd stads- of dorpsgezicht, dan ben je verplicht ze goed te onderhouden en mag je ze niet ontsieren, beschadigen of vernielen. Je moet dus goed opletten met verbouwingen.

Wat betekent vastgesteld bouwkundig erfgoed?

Vastgesteld bouwkundig erfgoed Voor gebouwen uit de vastgestelde lijst kan een bouwheer een afwijking vragen van de normen voor energieprestatie en binnenklimaat als dat nodig is om de erfgoedwaarde van het pand in stand te houden (het Energiedecreet van ).

Wat is beschermd onroerend erfgoed?

Beschermd onroerend erfgoed Er zijn vier mogelijke vormen van bescherming: een beschermd monument, een beschermd cultuurhistorisch landschap, een beschermd stads- of dorpsgezicht en een beschermde archeologische site.

Wat is Zen erfgoed?

ZEN-erfgoed staat voor erfgoed Zonder Economisch Nut. Dat wil zeggen dat de eigenaar of beheerder geen doorslaggevende economische opbrengst of nut heeft bij het gebruik en beheer ervan. Voorbeelden zijn een fontein, een kiosk of een kunstmatige grot. ZEN-erfgoed wordt formeel erkend in een beheersplan.

Wat zijn de gevolgen van vastgesteld bouwkundig erfgoed?

De inventaris van het bouwkundig erfgoed Zonevreemde gebouwen uit de vastgestelde lijst kunnen gemakkelijker een nieuwe functie krijgen. Zo is het mogelijk dat een hoeve in agrarisch gebied een functie krijgt die niet agrarisch is (Besluit van 28 november 2003, artikel 10).

Wat betekent geen onroerend erfgoed?

Onroerend erfgoed is de verzamelnaam voor monumenten, archeologische sites en landschappen die wel tastbaar zijn, maar niet verplaatst kunnen worden.

Wat doet een erfgoedconsulent?

Je probeert via het verwerven van cultureel erfgoed collecties samen te stellen, te bewaren en te beheren. Daarnaast stel je acties om de kennis daarrond te delen en zoek je naar manieren om het erfgoed tot bij een breed en divers publiek te brengen.

Wat betekent beschermd monument?

Beschermd monument kan verwijzen naar: Monument (erfgoed), in het algemeen een bouwwerk van historische waarde dat om die reden beschermd is. Beschermd monument (Caribisch Nederland), een dergelijk bouwwerk op een van de Caribische eilanden die bij Nederland horen.

Wat is een beschermd stadsgezicht?

Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied in een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. De bescherming is bedoeld om de cultuurhistorische identiteit van een gebied te behouden en in te zetten bij ontwikkelingen. Op dit moment zijn er in Nederland 472 van deze beschermde gebieden.

Wat is een Aanduidingsobject?

Aanduidingsobjecten geven het juridische statuut van een of meerdere erfgoedobjecten weer. Je kan zien of het gaat om een vastgesteld of een beschermd object, UNESCO Werelderfgoed of een erfgoedlandschap. Ook vastgestelde gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt zijn opgenomen.

Wat is een geklasseerd gebouw?

Wanneer beschouwt men een gebouw als geklasseerd ? Waar vindt men hierover meer informatie? Om geklasseerd te worden, moet een gebouw historische, archeologische, artistieke, esthetische, wetenschappelijke, sociale, technische of volkskundige waarde hebben die het Gewest wenst te vrijwaren.

Wat is een landschappelijk geheel?

Een stads- of dorpsgezicht is een geheel van onroerende goederen met omgevende elementen zoals beplantingen, omheiningen, waterlopen, bruggen, wegen, straten en pleinen, dat een of meerdere erfgoedwaarden bezit.

Wat is het doel van UNESCO?

Het mandaat van UNESCO is het bevorderen van begrip tussen volkeren en vrije uitwisseling van gedachten door middel van samenwerking tussen landen om zo bij te dragen aan wereldwijde vrede en veiligheid.

Wat betekent de term erfgoed?

Erfgoed is een verzamelbegrip: het staat voor alles wat we overerven van vorige generaties en wat we het bewaren waard vinden voor de volgende generaties.