:

Waar sterven mensen?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Waar sterven mensen?
  2. Hoeveel mensen sterven thuis?
  3. Hoeveel mensen overlijden in een hospice?
  4. Hoeveel mensen overlijden plotseling?
  5. Hoe ga je om met plotseling overlijden?

Waar sterven mensen?

U kunt aan uw huisarts vragen of er een hospice bij u in de buurt is. Op zorgkaartnederland.nl staat ook waar hospices zijn. Als u gaat sterven, dan kunt u ook naar een verpleeghuis, een woonzorgcentrum of naar een ziekenhuis. Daar is vaak ook een speciale afdeling voor mensen die gaan sterven.

Hoeveel mensen sterven thuis?

Waar overleden de meeste mensen in 2017?
MannenVrouwen
ziekenhuis15.17112.738
woonzorgcentrum6.53912.395
thuis7.7535.349
andere1.031659

Hoeveel mensen overlijden in een hospice?

WAAR OVERLIJDEN MENSEN? Landelijk overlijdt 33% van de mensen met een verwacht over- lijden thuis, 20% sterft in een ziekenhuis, 10% in een hospice, bijna-thuis-huis of de palliatieve unit van een instelling, 35% in een verpleeg- of verzorgingshuis, en 2% elders (figuur 7).

Hoeveel mensen overlijden plotseling?

Plotselinge dood is bijna synoniem aan plotselinge hartdood. Een Maastrichtse studie schat dat per jaar 1 op de 1.000 Nederlanders tussen de 20 en 75 jaar plotseling overlijdt. Dat zijn dus ongeveer 16.000 mensen per jaar.

Hoe ga je om met plotseling overlijden?

Ook bij rouw na plotseling overlijden is het belangrijk dat alle rouwtaken worden opgepakt. Steun uit de omgeving speelt een cruciale rol, omdat het zeer lastig is om een dergelijk verlies te verwerken. Professionele hulp en rouwbegeleiding kunnen in sommige situaties een goede uitkomst zijn.