:

Wat als je je ziekenhuisfactuur niet kan betalen?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat als je je ziekenhuisfactuur niet kan betalen?
  2. Wat als een factuur niet klopt?
  3. Wat als ik geen factuur ontvang?
  4. Wat dekt cm Hospitaalplan?
  5. Hoeveel betaalt cm terug bij bevalling?
  6. Is een factuur bindend?

Wat als je je ziekenhuisfactuur niet kan betalen?

Als je een factuur niet kan betalen, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan het ziekenhuis. Je kan dan misschien een afbetalingsplan regelen of een tussenkomst vragen bij het OCMW uit je gemeente.

Wat als een factuur niet klopt?

Het is een soort bevestiging van mondelinge of schriftelijke afspraken. Toch zitten er wel een aantal wettelijke eisen aan zo'n factuur. Daarom is het mogelijk deze te herzien als je een fout hebt gemaakt. De factuur mag in die zin worden aangepast, dat hij klopt met deze gemaakte afspraken en de wettelijke eisen.

Wat als ik geen factuur ontvang?

Op grond van de wet verjaart een vordering 5 jaar (artikel 3:307 BW) nadat deze opeisbaar is geworden. Verstuurt u alsnog een factuur binnen deze periode van 5 jaar nadat u uw prestatie / of goederen heeft geleverd, dan is er niets aan de hand en kan nakoming in en buiten rechte worden gevorderd.

Wat dekt cm Hospitaalplan?

CM-Hospitaalplan is een degelijke kostendekkende verzekering die tegemoetkomt in de kosten: van je hospitalisatie (ook bij daghospitalisaties); van de voor- en nazorg vanaf een maand voor de hospitalisatie tot drie maanden erna; van ambulante zorg bij bepaalde ernstige ziekten.

Hoeveel betaalt cm terug bij bevalling?

0 euro bij een hospitalisatie voor een bevalling; 100 euro per hospitalisatie bij een klassieke hospitalisatie met overnachting; 175 euro per hospitalisatie bij een daghospitalisatie. Deze franchises zijn toepasbaar per ziekenhuishospitalisatie met een maximum van 350 euro per kalenderjaar.

Is een factuur bindend?

Facturen zijn eigenlijk de pilaar van uw verkoopproces. Een factuur is het document dat de rekening vormt aan uw klant voor de goederen en diensten die u heeft geleverd. Een goed opgestelde factuur is een juridisch document dat als bindende overeenkomst fungeert.