:

Wat doet een community of practice?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

 1. Wat doet een community of practice?
 2. Hoe stel je betere vragen?
 3. Hoe organiseer je een community of practice?
 4. Wat is een verhelderende vraag?
 5. Is het goeie of goede vraag?

Wat doet een community of practice?

'In een CoP bekommert een groep mensen zich vanuit dezelfde ambitie om hetzelfde probleem, of dezelfde vraag. Dat is anders dan bij een cursus bijvoorbeeld, waar iemand iets uitlegt. Een CoP verwijst echt naar een gemeenschap. Je leert elkaar kennen en dat zorgt voor vertrouwen.

Hoe stel je betere vragen?

Hoe stel je wel goede vragen?
 1. Bedenk wat het doel is van je vraag.
 2. Begin altijd met een korte neutraal geformuleerde open vraag.
 3. Luister als de ander aan het praten is.
 4. Vraag door op onduidelijkheden.
 5. Vat samen wat er is gezegd.
 6. Laat de ander reflecteren en vraag nog eens door als het nodig is.

Hoe organiseer je een community of practice?

Maak goede afspraken (spelregels) over hoe kennis wordt gedeeld met elkaar en hoe er wordt omgegaan met wat mensen zeggen in de groep, zodat er een sfeer van vertrouwen ontstaat, een open dialoog gevoerd kan worden en iedereen de ruimte ervaart om een eigen inbreng te hebben in een CoP. instroom.

Wat is een verhelderende vraag?

Wat zijn verhelderende vragen? Verhelderende vragen stel je om te vragen naar feiten. In principe zijn verhelderende vragen bedoeld om jouw verlangens een bepaalde vorm en grootte te geven. Hierdoor weet je beter wat je precies wil.

Is het goeie of goede vraag?

Juist: "Dat is een goeie vraag." Van Dale erbij: 'goede, in de gewone spreektaal in de verbogen vormen meestal goeie'. Kortom: ik zou goeie gebruiken. Het is zo veel echter dan die 'goede'.