:

Wat mag je doen in privé bos?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

 1. Wat mag je doen in privé bos?
 2. Waarom een stuk bos kopen?
 3. Wat kost onderhoud bos?
 4. Wat is toegestaan in natuurgebied?
 5. Waar mag je hout sprokkelen?
 6. Wat kost een stuk bosgrond?
 7. Hoe onderhoud je een bos?
 8. Wat is natuurgrond?
 9. Is sprokkelen toegestaan?

Wat mag je doen in privé bos?

In bosgebied mag je níét wonen … Je mag er niet bouwen of wonen. Hierover bestaan duidelijke en strenge regels. Sommige bossen hebben een andere 'bestemming' en staan dus op het gewestplan als recreatie-, landbouw-, of zelfs woongebied.

Waarom een stuk bos kopen?

Belastingvoordeel. Door een stuk bos te bezitten, geniet je van diverse belastingvoordelen. Het bezit van bosgrond telt namelijk niet mee als vermogen en is dus vrijgesteld van vermogensrendementsheffing (box 3). Dat levert jaarlijks een belastingvoordeel van 1.2% op.

Wat kost onderhoud bos?

De jaarlijkse kosten voor het reguliere bosbeheer en bosbeheer van nieuwe bossen worden geschat op circa € 270 per hectare per jaar. Het betreft hier de gemiddelde kosten over een periode van 50 jaar vanaf het moment van aanplant.

Wat is toegestaan in natuurgebied?

Uiteraard niet: resten, vuilnis en afval van welke aard ook niet horen niet thuis in het bos. Enkel houtafval en boomschors die achterblijven na de toegestane exploitatie van het bos in kwestie is toegelaten. Uw groenafval (grasmaaisel, bladeren, …) noch uw GFT horen thuis in het bos!

Waar mag je hout sprokkelen?

Tijdens de haardhoutdagen mag iedereen legaal het bos in om hout te sprokkelen. GROESBEEK - Voor de open haard heb je iets nodig om te verstoken. Mooi droog hout bij voorkeur.

Wat kost een stuk bosgrond?

De prijzen voor bosgrond zijn een stuk lager, omdat er nauwelijks rendement mee te halen valt. Vaak mag je er ook geen huisje op bouwen om te recreeren, omdat het b.v. in de Ecologische Hoofdstructuur ligt. Gemiddeld schat ik zo rond de €2,00 per m2.

Hoe onderhoud je een bos?

Het bos onderhouden is nodig om het bos gezond en veilig te houden....Werkzaamheden bosonderhoud
 1. uitdunnen van bossen of bospercelen.
 2. maaiwerkzaamheden.
 3. snoeien van dode takken en risicotakken.
 4. vrijsnoeien van wandelpaden.
 5. plagen bestrijden (bijvoorbeeld de Prunus-plaag.
 6. stormschade herstellen.

Wat is natuurgrond?

De definitie van een natuurterrein luidt als volgt: Natuurterrein is grond met een houtopstand die de hoofdfunctie natuur heeft, heideveld, ven, hoogveenterrein, zandverstuiving, duinterrein, kwelder, schor, gors, slik, riet- en ruigtland, griend en laagveenmoeras, alsmede grasland of bouwland dat de hoofdfunctie ...

Is sprokkelen toegestaan?

Volgens de wet is sprokkelen zelfs een misdrijf en valt het onder stroperij. Er kleeft een maximale gevangenisstraf van 1 maand of een geldboete van maximaal €4.000 aan stroperij. Ook betekent dit dat je direct een strafblad krijgt.