:

Hoe reanimeer je een drenkeling?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Hoe reanimeer je een drenkeling?
  2. Welke handeling reanimatie drenkeling?
  3. Hoe benader je een drenkeling?
  4. Wat te doen bij snurkende ademhaling?
  5. Hoe handel je bij een kind dat bewusteloos is als gevolg van een Luchtwegbelemmering zet de handelingen in de juiste volgorde?

Hoe reanimeer je een drenkeling?

Als het slachtoffer uit het water is:
  1. Als je met meerdere personen bent: Laat een ander direct 112 bellen. Geef 5 beademingen. Start reanimatie: geef steeds 30 borstcompressies en 2 beademingen. ...
  2. Als je alleen bent: Geef direct 5 beademingen. Start reanimatie (30 borstcompressies en 2 beademingen) en doe dit 1 minuut.

Welke handeling reanimatie drenkeling?

Plaats je mond geheel over de mond van het slachtoffer. Blaas gedurende 1 seconde lucht in het slachtoffer en kijk of borstkas goed omhoog komt. Haal je mond van de mond van het slachtoffer en kijk of de borstkas weer inzakt na de beademing. Geef nog een beademing.

Hoe benader je een drenkeling?

Algemene tips Probeer door de drenkeling al toesprekend van achteren te benaderen en deze vanaf deze positie vast te pakken. Indien een redding op zee, laat je meesleuren. Mocht je in een (mui)stroom terecht komen welke je verder van het strand af trekt, ga hier dan niet tegen in zwemmen.

Wat te doen bij snurkende ademhaling?

Gaspen kan 30 seconden tot 1 minuut aanhouden, maar er zijn gevallen bekend waarbij het nog langer aanhield. Ook als een slachtoffer nog gaspt moet toch met reanimatie begonnen worden. Bij twijfel over wel of geen gasping begin je met reanimeren en onmiddellijk 112 (te laten) bellen.

Hoe handel je bij een kind dat bewusteloos is als gevolg van een Luchtwegbelemmering zet de handelingen in de juiste volgorde?

Als een kind met een luchtwegbelemmering door een vreemd voorwerp bewusteloos is of wordt: Leg het kind op een harde platte ondergrond. Roep hulp of laat hulp halen -112 bellen - als dit nog niet is gebeurd. Laat het kind niet alleen in dit stadium.