:

Wat moet je doen bij medisch onderzoek?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat moet je doen bij medisch onderzoek?
  2. Wat doen ze bij medisch onderzoek 3de middelbaar?
  3. Wat doet een CLB arts?
  4. Hoe verloopt medisch onderzoek?
  5. Wat is de definitie van een veiligheidsfunctie?
  6. Wat gebeurt er bij een medisch onderzoek CLB?
  7. Hoeveel verdient een CLB arts?
  8. Hoeveel verdien je als CLB medewerker?
  9. Wat is een functie met verhoogde waakzaamheid?
  10. Wat zijn veiligheidsrisico?

Wat moet je doen bij medisch onderzoek?

Een medisch onderzoek omvat een gedetailleerde analyse van je medische geschiedenis. Aan de hand van een reeks onderzoeken gaat onze arts ook na of je voldoet aan de fysieke en mentale geschiktheidscriteria die zijn gedefinieerd in de regelgeving.

Wat doen ze bij medisch onderzoek 3de middelbaar?

In het 3e secundair vul je een vragenlijst in over je leefstijl. Je weet wel: wat je eet, je gewicht, of je voldoende beweegt, of je rookt, of je alcohol drinkt... Dat soort dingen. Hapert het, dan helpen we.

Wat doet een CLB arts?

Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. Verschillende vakmensen werken samen om het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan.

Hoe verloopt medisch onderzoek?

Het onderzoek is een moment van persoonlijk contact: de arts heeft het met u over uw gezondheidstoestand. De onderzoekende arts overloopt samen met u de testresultaten en geeft u gezondheidsadvies. Een elektrocardiogram (hartfilmpje) wordt afgenomen terwijl u neerligt.

Wat is de definitie van een veiligheidsfunctie?

Onder veiligheidsfunctie verstaat men dus elke werkpost: waar men gebruik maakt van arbeidsmiddelen; waar men motorvoertuigen, kranen, rolbruggen, hijstoestellen van welke aard ook, of machines die gevaarlijke installaties of toestellen in werking zetten, bestuurt; waar men dienstwapens draagt.

Wat gebeurt er bij een medisch onderzoek CLB?

Naast het wegen en meten, het onderzoeken van het gehoor en zicht … gaat er afhankelijk van de leeftijd van de leerling ook aandacht naar de gezinssituatie, leefgewoonten en welbevinden. De CLB-medewerker bevraagt leerlingen en ouders en kan hierover in gesprek gaan.

Hoeveel verdient een CLB arts?

Salarisschaal 276 geldig vanaf 21
AnciënniteitBruto jaarsalaris 100%Maandsalaris
026578,923933,24
127222,464028,47
227866,004123,70
328509,544218,94

Hoeveel verdien je als CLB medewerker?

Salarisschaal 278 geldig van 22 tot 22
AnciënniteitBruto jaarsalaris 100%Maandsalaris
014791,352232,75
115080,502276,40
215368,642319,90
315772,262380,82

Wat is een functie met verhoogde waakzaamheid?

functie met verhoogde waakzaamheid: een functie die bestaat uit een permanent toezicht op de werking van een installatie waarbij een gebrek aan waakzaamheid de veiligheid en de gezondheid van andere werknemers in gevaar zou kunnen brengen (voorbeeld : een door een computer bestuurde complexe technische installatie);

Wat zijn veiligheidsrisico?

de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, "vermenigvuldigd" met het "gevolg" van die gebeurtenis op het gebied van veiligheid.