:

Wat moet je doen als de verkeerslichten niet werken?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

 1. Wat moet je doen als de verkeerslichten niet werken?
 2. Waar mag je omkeren?
 3. Hoe links afslaan op een kruispunt?
 4. Wat is Ontruimingspijl?
 5. Wie moet je bellen als de stoplichten het niet doen?
 6. Hoe lang mag een stoplicht op rood staan?
 7. Waar mag je wel en niet keren?
 8. Welk bord geeft aan dat je niet mag keren?
 9. Hoe afdraaien op een kruispunt?
 10. Wat moet je doen als je afslaat?
 11. Wat moet je doen als het oranjegeel knipperlicht brandt?
 12. Waar defecte verkeerslichten melden?
 13. Wie beheert de stoplichten?
 14. Hoeveel seconden mag je door rood?

Wat moet je doen als de verkeerslichten niet werken?

Mocht je ooit meemaken dat de verkeerslichten niet werken, dan treden de standaard verkeersregels weer in werking. Dit betekent dat je de volgende regels in deze volgorde moet opvolgen: Aanwijzingen verkeersregelaar: Als de stoplichten niet werken, kan het zijn dat er een verkeersregelaar komt om het verkeer te leiden.

Waar mag je omkeren?

Wetregels
 • Het is verboden op de autosnelweg en de autoweg te keren of achteruit te rijden.
 • Het is verboden op de autosnelweg en de autoweg uw voertuig stil te laten staan op de rijbaan.
 • Tenzij het een noodgeval is, mag op de autosnelweg en autoweg geen gebruik gemaakt worden van de vluchtstrook, vluchthaven of de berm.

Hoe links afslaan op een kruispunt?

Op kruispunten als je links afslaat moet je achter elkaar (rechts) kruisen, behalve als er pijlen zijn die je moet volgen of als je wegens de plaatsgesteldheid (schuin kruispunt) niet rechts kan kruisen.

Wat is Ontruimingspijl?

Een naar links gerichte groene pijl afzonderlijk geplaatst bij het uitrijden van een kruispunt, betekent dat het tegenliggend verkeer op de rijbaan die de bestuurders bij het links afslaan gaan verlaten, tegengehouden wordt door een rood licht teneinde het ontruimen van het kruispunt te vergemakkelijken.

Wie moet je bellen als de stoplichten het niet doen?

Voor het melden van storingen aan verkeersregelinstallaties, verwijzen wij u graag door naar de desbetreffende gemeente of provincie. Bij storingen die direct groot gevaar opleveren voor de omgeving of grootschalige storingen, neemt u contact op met de politie: . Alleen in zeer dringende gevallen belt u 112.

Hoe lang mag een stoplicht op rood staan?

Een verkeerslicht mag niet langer dan 2 minuten op rood staan. Wachten voor rood licht lijkt uren te duren. In de werkelijkheid is het niet langer dan 2 minuten. Het blijft alleen de vraag of het soms tóch niet een paar seconden langer is.

Waar mag je wel en niet keren?

Ja, je mag gewoon overal keren. Ook op een kruispunt als er geen bord staat met een keerverbod, je in 1x door kunt rijden (kruispunt vrijhouden) en geen gevaar of hinder veroorzaakt of andere regels overtreed. Je mag niet keren op een kruispunt wanneer: er een bord staat met een verplichte rijrichting (D)

Welk bord geeft aan dat je niet mag keren?

F07 - Keerverbod - Officiële verkeersborden | Informatiebord.nl.

Hoe afdraaien op een kruispunt?

In ieder geval kijken in de volgorde: naar voren, naar links, naar voren en naar rechts. Dit bij het oprijden van het kruispunt herhalen zo vaak als nodig is. Als de kruisende weg gescheiden rijbanen heeft, vóór het oprijden naar het midden van het kruispunt kijken om te zien of daar voldoende opstelruimte is.

Wat moet je doen als je afslaat?

Als bestuurder moet je het verkeer dat je op dezelfde weg tegemoet komt voor laten gaan. Dit geldt ook voor het verkeer dan zich naast, dan wel links of rechts dicht achter je bevindt. Ook de voetgangers en fietsers en snor- en bromfietsers gaan voor als zij op dezelfde weg rechtdoor gaan en jij slaat af.

Wat moet je doen als het oranjegeel knipperlicht brandt?

Een oranjegeel knipperlicht betekent dat het verkeerslicht met dubbele voorzichtigheid mag voorbij gereden worden; het wijzigt de voorrangsregeling niet.

Waar defecte verkeerslichten melden?

Verkeerscentrum Technische Controlezaal (VTC)
 • Het melden van defecten en storingen aan technische installaties, bv.: verkeerslichten, wegverlichting, camera's, dynamische borden, pompen, stuwen, sluizen, …
 • Het bewaken vanop afstand van allerlei elektromechanische installaties met behulp van afstandsbewakingssystemen.

Wie beheert de stoplichten?

Nederland kent de volgende wegbeheerders: Rijkswaterstaat (RWS) voor de rijkswegen. De provincies voor de provinciale wegen. De gemeentes voor de lokale wegen.

Hoeveel seconden mag je door rood?

Alleen als u het licht zo dicht genaderd bent dat u redelijkerwijs niet meer kunt stoppen, mag je doorrijden. Richtlijn van het CROW is 3,5 seconden op een 50 km/u weg.