:

Hoeveel mag je rijden in een woonwijk?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Hoeveel mag je rijden in een woonwijk?
  2. Hoeveel mag je rijden op een autoweg?
  3. Waar mag je welke snelheid?
  4. Hoeveel mag je rijden op een verhoogde inrichting?
  5. Hoe hard mag je rijden op een vluchtheuvel?

Hoeveel mag je rijden in een woonwijk?

In een woonwijk geldt een maximum snelheid van 15 km/h.

Hoeveel mag je rijden op een autoweg?

Maximumsnelheid autowegen (N-wegen) Op onze autowegen geldt een maximumsnelheid van km/h. Een autoweg wordt aangeduid door een blauw bord met een auto. Een N-weg waar 100 km/h gereden mag worden is herkenbaar aan een dubbele doorgetrokken streep met een groene vulling.

Waar mag je welke snelheid?

Binnen de bebouwde kom: 50 km/u. Buiten de bebouwde kom: 80 km/u. Op autowegen: 100 km/u. Op autosnelwegen: 1 km/u *

Hoeveel mag je rijden op een verhoogde inrichting?

Maximaal toegelaten snelheid De maximumsnelheid op een verhoogde inrichting is 30 km/uur. Op een verhoogde inrichting mag je geen enkele bestuurder links inhalen, ook geen fietser. Rechts mag wel.

Hoe hard mag je rijden op een vluchtheuvel?

Maximaal toegelaten snelheid Een verhoogde inrichting wordt meestal aangekondigd door het (eerste) gevaarsbord. Bij de inrichting zelf staat het (tweede) aanwijzingsbord. De maximumsnelheid op een verhoogde inrichting is 30 km/uur. Op een verhoogde inrichting mag je geen enkele bestuurder links inhalen.