:

Wat moet er in een subsidiebeschikking staan?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat moet er in een subsidiebeschikking staan?
  2. Is subsidie inkomen?
  3. Hoe vraag ik subsidie aan voor isoleren?
  4. Is subsidie een gift?
  5. Waar komt subsidie vandaan?

Wat moet er in een subsidiebeschikking staan?

Zaken zoals de omschrijving van de activiteiten zelf, de verplichtingen, het subsidiebedrag of de berekening daarvan moeten in de beschikking zelf staan.

Is subsidie inkomen?

Subsidies en stipendia zijn hoe dan ook belast voor de inkomstenbelasting. Het zijn opbrengsten behaald in het kader van je zelfstandig uitgeoefend beroep. Ze dragen dus bij aan je winst uit onderneming of resultaat uit werkzaamheden. De kosten die je maakt en financiert met die subsidie zijn dan natuurlijk aftrekbaar.

Hoe vraag ik subsidie aan voor isoleren?

Subsidie voor particulieren Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen, een zonneboiler, een warmtepomp en aansluiting op een warmtenet. Bekijk voor het indienen van uw aanvraag eerst de voorwaarden van de ISDE op rvo.nl.

Is subsidie een gift?

Schenkbelasting. Wanneer een subsidie niet wordt verstrekt als (bijvoorbeeld) verbruiksubsidie en er geen directe prestatie tegenover de verstrekking staat, dan kan sprake zijn van een gift. Zo'n gift kan betrokken worden in de heffing van schenkbelasting naar een tarief van wel 30% tot 40%.

Waar komt subsidie vandaan?

Een subsidie is meestal afkomstig van de overheid. Voorbeelden: ESF (Europees Sociaal Fonds), ZonMW (voor wetenschappelijk gezondheidsonderzoek, landelijk), Vrijwilligerssubsidie (per provincie) en subsidieregeling bewonersinitiatieven (lokaal).