:

Wat doet Schoolverpleegkundige?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

 1. Wat doet Schoolverpleegkundige?
 2. Hoe vaak naar de schoolarts?
 3. Wat doet een schoolarts middelbare school?
 4. Hoe wordt je schoolarts?
 5. Welke leeftijd jeugdarts?
 6. Wat doet een jeugdarts op school?
 7. Hoe word je GGD arts?
 8. Welke leeftijden moet kind naar consultatiebureau?

Wat doet Schoolverpleegkundige?

De schoolverpleegkundige bewaakt en bevordert de gezondheid van de leerlingen op school in een brede context. Medische handelingen vinden plaats op verzoek van de behandelend arts of de ouders/verzorgers. Daarnaast ondersteunt de schoolverpleegkundige de leerkrachten en onderwijsassistenten met zorgwerkzaamheden.

Hoe vaak naar de schoolarts?

De schoolarts volgt de ontwikkeling van uw kind. Gedurende de schoolperiode van uw kind krijgt u drie keer een uitnodiging voor een bezoek; wanneer het kind 5, 9 en 14 jaar is. De schoolarts of schoolverpleegkundige kijkt naar de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling, maar test ook het gehoor en de ogen.

Wat doet een schoolarts middelbare school?

De schoolarts geeft advies en voorlichting, bijvoorbeeld over gezonde voeding en veiligheid. Dingen die de schoolarts opvallen en van belang zijn op school, worden in overleg met de ouders besproken met de leerkracht. Dit kan bijvoorbeeld zijn als je kind niet goed kan horen of een verkeerde pengreep heeft.

Hoe wordt je schoolarts?

Om aan de slag te kunnen als Jeugdarts moet je eerst opgeleid worden tot basisarts. Hierna kan je een introductiecursus voor de opleiding tot Jeugdarts volgen om daarna de opleiding jeugdgezondheidszorg te kunnen doen.

Welke leeftijd jeugdarts?

De jeugdarts onderzoekt, beoordeelt en registreert de ontwikkeling en groei van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar. Daarbij wordt gekeken naar de grove en fijne motoriek, de sociaal- emotionele ontwikkeling, de spraak-, taalontwikkeling en lichamelijk ontwikkeling.

Wat doet een jeugdarts op school?

Als jeugdarts zorg je voor alle kinderen en jongeren. Je werkt met jonge kinderen en hun ouders op het consultatiebureau en met oudere kinderen op het basis-en voortgezet onderwijs. Je bent bezig met patiƫntenzorg, de lichamelijke, psychosociale en emotionele ontwikkeling en omgeving van een kind, en met preventie.

Hoe word je GGD arts?

Eerste fase
 • Je start met een opleidingsperiode van negen maanden. ...
 • Daarna volg je gedurende 3 maanden een stage in aanpalend klinisch specialisme zoals kinderpsychiatrie, kindergeneeskunde of kinderrevalidatie.
 • Dan volgt er een stage M+G van drie maanden, waarin je de verbreding zoekt.

Welke leeftijden moet kind naar consultatiebureau?

Bezoeken aan het consultatiebureau
Aanbevolen leeftijden
5-6 maandenGroei, lichamelijk onderzoek (o.a. huid, hart, heupen, ogen) en ontwikkeling Desgewenst vaccinati (DKTP-Hib-HepB en Pneu)
11-12 maandenGroei en ontwikkeling Desgewenst vaccinatis (DKTP-Hib-HepB en Pneu)