:

Welke werken meldingsplicht?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Welke werken meldingsplicht?
  2. Wat is vergunningsplichtig?
  3. Wat mag zonder vergunning gebouwd worden?
  4. Hoe hoog is een zendmast?
  5. Welke zendmast gebruik ik?
  6. Wat betekent Aktename?

Welke werken meldingsplicht?

De meldingsplicht geldt voor kleine werken aan de woning of gebouwen ((opent in nieuw venster)), zoals de aanbouw van een garage of veranda met een maximale oppervlakte van in totaal 40 vierkante meter.

Wat is vergunningsplichtig?

In principe moet je voor alle bouwwerken een vergunning aanvragen. Het woord 'bouwwerken' mag je in dit geval ruim interpreteren. Het herbouwen of verbouwen van een bouwwerk, net als afbraakwerken, ondergrondse of verplaatsbare constructies horen daar bij.

Wat mag zonder vergunning gebouwd worden?

Voorbeelden van wat je zonder vergunning mag bouwen zijn: Een aanbouw, serre of garage. Een bijgebouw zoals een schuur of een tuinhuis. Niet constructieve interne verbouwingen.

Hoe hoog is een zendmast?

Je ziet ze overal, zendmasten van zo'n 30 tot 40 meter hoog met witte antennes erin. Of witte antennes op daken van gebouwen. Deze antennes zijn onderdeel van het landelijke 2G, 3G, 4G en 5G netwerk.

Welke zendmast gebruik ik?

Alle zendmasten kun je vinden op de kaarten op de website van het Antennebureau. Hier vind je ook resultaten van metingen aan elektromagnetische velden van mobiele netwerken, ook op 5G-testlocaties. Op deze pagina staat ook een video die uitlegt hoe zo'n meting wordt uitgevoerd.

Wat betekent Aktename?

Dit formulier geeft aan dat er akte genomen is over uw dossier. U dient het gedurende een periode van 30 dagen onafgebroken en duidelijk zichtbaar aan te plakken op de plaats waarop het project betrekking heeft. Dit dient te gebeuren binnen 10 kalenderdagen na ontvangst de aktename.