:

Wat heb je nodig voor een sloopvergunning?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat heb je nodig voor een sloopvergunning?
  2. Heb ik een sloopvergunning nodig?
  3. Hoe lang is een sloopvergunning geldig?
  4. Waarom sloopmelding?
  5. Hoe lang duurt een sloopmelding?

Wat heb je nodig voor een sloopvergunning?

In onderstaande 3 gevallen heb je een sloopvergunning nodig voor het slopen.
  • Het bouwwerk is een monument;
  • Het bouwwerk ligt in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
  • In het bestemmingsplan staat dat een omgevingsvergunning nodig is.

Heb ik een sloopvergunning nodig?

Voor 2012 was er altijd een vergunning nodig om te slopen of om het asbest te verwijderen, tegenwoordig kan dit ook alleen met een melding. Er is nu dus een meldingsplicht, dit houdt in dat de sloop moet worden gemeld bij de gemeente.

Hoe lang is een sloopvergunning geldig?

In beginsel heeft een verleende omgevingsvergunning een onbeperkte geldigheidsduur.

Waarom sloopmelding?

Waarom moet je een sloopmelding doen? Gemeentes hebben de sloopmelding vooral zodat ze extra voorwaardes kunnen leggen aan de sloop. Dit kan bijvoorbeeld het scheiden van het sloopafval zijn. De voorwaarden zorgen er vooral voor dat er geen onveilige situaties of hinder ontstaat tijdens de sloop.

Hoe lang duurt een sloopmelding?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch. (van rechtswege).