:

Hoe schrijf je Bullet point?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Hoe schrijf je Bullet point?
  2. Welk leesteken bij opsomming?
  3. Wat zet je voor een opsomming?
  4. Is het Bullet of Bullit?
  5. Hoe maak ik een bullet in Word?

Hoe schrijf je Bullet point?

Bulletpoint of ook wel geschreven als 'bullet point' of gewoon 'bullet' is een typografische aanduiding voor een symbool dat een opsomming aanduidt. In een lijstje met woorden of korte zinnen die in relatie staan tot elkaar wordt ieder punt gemarkeerd met een bolletje voor de regel.

Welk leesteken bij opsomming?

In een opsomming gebruik je een dubbele punt als inleiding als je daar bij het hardop lezen een korte pauze hoort. Achter de delen van de opsomming zet je een komma, een puntkomma of een punt.

Wat zet je voor een opsomming?

Een puntsgewijze opsomming bestaat meestal uit een inleidende zin en een aantal onderdelen die met een opsommingsteken beginnen. Die opsommingstekens kunnen bijvoorbeeld vette stippen ('bullets'), streepjes of cijfers zijn. In deze tekst staan overal voorbeelden met streepjes.

Is het Bullet of Bullit?

Een bullet (Engels voor kogel) of blikvanger, ook wel 'rondje' of 'middenpunt', is een typografisch tekentje, ook wel opsommingsteken. Met een bullet wordt doorgaans een visueel accent gelegd op hetgeen er na de bullet volgt.

Hoe maak ik een bullet in Word?

Een lijst maken Als u een genummerde lijst wilt starten, typt u 1, een punt (.), een spatie en tekst. Druk vervolgens op Enter. In Word wordt automatisch een genummerde lijst voor u begonnen. Typ * en een spatie vóór de tekst, en Word maakt een lijst met opsommingstekens.