:

Wat is een spatie?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat is een spatie?
  2. Is een spatie een karakter?
  3. Hoe maak je een harde spatie?
  4. Wat is de Space knop?
  5. Waar zorgt een vaste spatie tussen twee woorden voor?
  6. Wat is een spatie in HTML?

Wat is een spatie?

Het begrip spatie heeft 2 verschillende betekenissen: 1) blanco ruimte tussen letters e.d.. blanco tussenruimte tussen twee letters, tekens of woorden. 2) smalle ruimte tussen constructiedelen.

Is een spatie een karakter?

Strikt genomen is de spatie geen leesteken, maar de lege ruimte tussen de woorden maakt een tekst wel leesbaarder. In een computerbestand wordt een spatie wel gerepresenteerd door een teken.

Hoe maak je een harde spatie?

Hoe plaats je vaste spaties? Vaste spaties plaats je in je tekst met de toetscombinatie Ctrl+Shift+SPATIEBALK.

Wat is de Space knop?

De spatiebalk (Engels: space bar) is een toets op het toetsenbord van bijna alle computers en schrijfmachines. Hij bevindt zich op de onderste rij van het toetsenbord, en ontleent z'n naam aan het feit dat de toets hoofdzakelijk dient om spaties te typen en langgerekt van vorm (balkvormig) is.

Waar zorgt een vaste spatie tussen twee woorden voor?

Door een vaste spatie in te voegen, zorgt u dat de hele woordgroep bij elkaar blijft, ook als u nog iets aan de tekst toevoegt of weghaalt. Wanneer in Word een zin niet op één regel past, zorgt het Officeprogramma er automatisch voor dat de zin op de volgende regel verder gaat. Logisch en handig.

Wat is een spatie in HTML?

Normaal gesproken zal HTML slechts één spatie tussen woorden weergeven, ongeacht hoe vaak je op de spatiebalk drukt. Typ   om een extra spatie te forceren. Dit wordt een niet-afbrekende spatie genoemd omdat het een lijnonderbreking op zijn locatie voorkomt.