:

Wat is de betekenis van omtrent?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat is de betekenis van omtrent?
  2. Wat betekent de betreffende site?
  3. Wat betreft de betaling?
  4. Hoe gebruik je betreffende?
  5. Hoe schrijf je omtrent?
  6. Wat betreffende?
  7. Is het betreffende Of desbetreffende?
  8. Wat betreft inversie of niet?
  9. Wat dat betreft synoniem?

Wat is de betekenis van omtrent?

omtrent - Voorzetsel 1. rond, ten naaste bij, ongeveer ♢ Er is omtrent een miljoen mensen bijgekomen. 2. over, aangaande ♢ Hij wist weinig omtrent de moord op die man.

Wat betekent de betreffende site?

betreffende - Voorzetsel 1. over, omtrent, aangaande ♢ Betreffende het toevoegen van nieuwe woorden kunnen we zeggen dat het altijd is toegestaan. betreffende - Bijvoeglijk naamwoord 1. verbogen vorm van de stellende trap van betreffend betreffende - Werkwoord 1...

Wat betreft de betaling?

betreft is naar de vorm een bijzin. Net als in andere bijzinnen staat de persoonsvorm (betreft) achteraan. Wat de betaling van weekendwerk betreft gelden specifieke richtlijnen. Wat de rol en positie van overheidsmanagers betreft heeft de minister de volgende verklaring gegeven.

Hoe gebruik je betreffende?

Betreffende kan worden gebruikt als voorzetsel of achtergeplaatst tegenwoordig deelwoord met de betekenis 'aangaande, over'. Als voorzetsel heeft betreffende altijd een -e. Als achtergeplaatst tegenwoordig deelwoord kan betreffende ook zonder -e voorkomen. Betreffende de zaak-Joostens kan ik u geen mededelingen doen.

Hoe schrijf je omtrent?

Ouderwetse vage voorzetsels
betreffendeover
middelsmet, door, via
omtrentover
aangaandeover
inzakeover

Wat betreffende?

betreffende voorzetsel Uitspraak: [bə'trɛfəndə] 1) waar het om gaat, om wie het gaat Voorbeeld: `Ik heb de betreffende film niet gezien. `Synoniemen: desbetreffende, betrokken 2) als onderwerp behandelend Voorbeelden: &...

Is het betreffende Of desbetreffende?

Het is allebei goed. Betreffende en desbetreffende betekenen allebei 'betrokken', 'bedoeld', 'waar het om gaat', 'genoemd'. Een paar voorbeelden: Ik heb het nagevraagd bij de desbetreffende medewerker.

Wat betreft inversie of niet?

betreft is correct. Watbetreft is naar de vorm een bijzin. Net als in andere bijzinnen staat de persoonsvorm (betreft) achteraan.

Wat dat betreft synoniem?

aangaande, betreffende, inzake, nopens, omtrent, rond, ten aanzien van, wat .. aangaat, wat betreft. aangaande (vz) : betreffende, inzake, naar aanleiding van, nopens, omtrent, over, ten aanzien van, wat betreft.