:

Hoe bespreek je complementaire zorg in je instelling?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

 1. Hoe bespreek je complementaire zorg in je instelling?
 2. Welke kenmerken heeft complementaire zorg?
 3. Kan iedere zorgvrager complementaire zorg ontvangen?
 4. Wat is complementaire zorg in de palliatieve fase?
 5. Wat zijn complementaire Zorginterventies?
 6. Hoe doe je een koele Buikwassing?
 7. Wat is de legitimering van complementaire zorg en hoe ligt dat bij de beginnende beroepsbeoefenaren die te maken hebben met de Wet BIG?
 8. Wat is complementaire zorg dementie?
 9. Welke risico's zijn er verbonden aan complementaire zorg?
 10. Welke wetgeving is van toepassing voor complementaire zorg?
 11. Wat is een complementaire behandeling?
 12. Wat is een complementair therapeut?

Hoe bespreek je complementaire zorg in je instelling?

Bij onduidelijkheid over de invulling van dit begrip, moet de zorgaanbieder in gesprek met de professionals die werken binnen de instelling. Vaak vraagt men advies aan adviesorganen, zoals de VAR. Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen natuurlijk ook het initiatief nemen tot de discussie.

Welke kenmerken heeft complementaire zorg?

Complementaire zorg gaat uit van een holistische benadering waarbij de zorg de lichamelijke, emotionele, mentale, spirituele en sociale behoeften omvat. Complementaire zorg kan vermindering geven van klachten zoals pijn, misselijkheid, braken, angst, vermoeidheid en slaapproblemen.

Kan iedere zorgvrager complementaire zorg ontvangen?

De legitimering van complementaire zorg ligt zowel in de context van de zorg als bij de zorgvrager zelf. Zoals gezegd kan complementaire zorg in principe aan elke zorgvrager in elke context geboden worden.

Wat is complementaire zorg in de palliatieve fase?

Naast eventuele behandelingen in de palliatieve fase kun je aanvullende zorg krijgen. Dit heet ook wel complementaire zorg. Aanvullende zorg kan helpen om klachten te verminderen. Bijvoorbeeld angst, pijn, onrust en slaapproblemen.

Wat zijn complementaire Zorginterventies?

Deze zorginterventies zijn voornamelijk gericht op ontspanning, stressvermindering en welbevinden en kunnen meestal ook door een reguliere behandelaar – bijvoorbeeld een arts, verpleegkundige, psycholoog of fysiotherapeut – toegepast worden.

Hoe doe je een koele Buikwassing?

Een dun filmlaagje koud water, aangebracht op de huid van de buik, zet in deze interventie van alles in het lichaam in gang waardoor trage darmfunctie, obstipatie, winderigheid, onrustige darmen, darmkramp en buikpijn kunnen oplossen.

Wat is de legitimering van complementaire zorg en hoe ligt dat bij de beginnende beroepsbeoefenaren die te maken hebben met de Wet BIG?

De legitimering van complementaire zorg ligt zowel in de context van de zorg als bij de zorgvrager zelf. De verpleegkundige complementaire zorg neemt binnen de grenzen van haar deskundigheid en bekwaamheid de verantwoordelijkheid voor het totale zorgproces aan zorgvragers en hun naasten.

Wat is complementaire zorg dementie?

Complementaire zorg in de ouderenzorg Complementaire zorg wordt veel toegepast in de ouderenzorg en met name in de zorg voor mensen met dementie. Denk hierbij aan het gebruik van geur (aromazorg), massage, muziek en therapeutic touch.

Welke risico's zijn er verbonden aan complementaire zorg?

Ook complementaire zorg kan immers bijwerkingen hebben, in interactie met andere zorgvormen tot ongewenste effecten leiden, of onwerkzaam zijn. Daarnaast is bekend dat zieke mensen soms een reguliere behandeling uitstellen of staken omdat zij een complementaire interventie gebruiken.

Welke wetgeving is van toepassing voor complementaire zorg?

Kwaliteit en veiligheid worden sinds 1 januari 2016 geregeld door de Wkkgz. Deze wet beoogt de veiligheid en kwaliteit van de zorg te waarborgen en de positie van cliënten in de zorg te versterken. De Wkkgz kwam in de plaats van de Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwz) en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz).

Wat is een complementaire behandeling?

Complementaire behandelingen zijn niet-medische behandelingen die als aanvulling op de medische standaardbehandeling worden gebruikt om symptomen van de ziekte of bijwerkingen van de behandeling op te vangen en de levenskwaliteit te verhogen.

Wat is een complementair therapeut?

Complementaire geneeswijze wordt ook wel alternatieve geneeswijze genoemd. Onder deze geneeswijze vallen alle therapieën, geneesmiddelen en diagnostische handelingen waarvoor geen algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs van geneeskundige effectiviteit geleverd is.