:

Wat is een Literatuuropvatting?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

 1. Wat is een Literatuuropvatting?
 2. Waarom is intertekstualiteit belangrijk?
 3. Waarom gebruiken auteurs intertekstualiteit?
 4. Hoe herken je intertekstualiteit?
 5. Welke Literatuuropvattingen zijn er?
 6. Wat is Intermedialiteit?
 7. Welke perspectieven zijn er in een boek?
 8. Welke functie heeft literatuur?

Wat is een Literatuuropvatting?

Een literatuuropvatting is het geheel aan opvattingen over de aard, de functie, het doel, de middelen, de effecten en het ontstaan van de literatuur. (C.J. van Rees en G.J. Dorleijn, De impact van literatuuropvattingen in het literaire veld, Den Haag 1993.)

Waarom is intertekstualiteit belangrijk?

Alle vormen van verwijzingen naar geschreven teksten noemen we intertekstualiteit. Omdat het lezen van een roman vaak rijker en kleuriger wordt als je de verwijzing herkent en begrijpt willen we bij Het Achtste Leven ook hier op letten.

Waarom gebruiken auteurs intertekstualiteit?

Intertekstualiteit heeft dan betrekking op de opzettelijke relaties tussen een literaire tekst en andere (literaire) werken, waarbij ervan uitgegaan wordt dat de auteur zich bewust is van de toepassing van andere teksten in zijn werk en daarnaast van zijn publiek verwacht dat het de verbanden tussen zijn tekst en die ...

Hoe herken je intertekstualiteit?

We spreken van intertekstualiteit wanneer in een literaire tekst verwezen wordt naar een andere (literaire)tekst, film of muziek.

Welke Literatuuropvattingen zijn er?

Er zijn een aantal literatuuropvattingen te onderscheiden:
 • Fictie en mimesis.
 • Materiaalbehandeling.
 • Meerduidigheid.
 • Traditie en vernieuwing.

Wat is Intermedialiteit?

adaptatie of novellisatie), verschillende media met elkaar combineren (opera, Gesamtkunstwerk, totaaltheater, happening, enz.), bepaalde technieken of procédés uit een ander medium imiteren (bijv. contrapunt in een roman), een ander medium als thema gebruiken (bijv.

Welke perspectieven zijn er in een boek?

Dat kunnen er drie zijn:
 • Een ik-figuur (eerste persoon). Die dan ofwel het verhaal beleeft ofwel erop terugkijkt en dus al meer weet over de afloop.
 • Een hij-/zij-figuur (derde persoon). ...
 • Meerdere vertellers (Meervoudig perspectief).

Welke functie heeft literatuur?

Zes functies van literatuur Het gaat om (1) de ontspannende functie, (2) de creatieve functie, (3) de emotionele functie, (4) de informatieve functie, (5) de opvoedende functie en (6) de esthetische functie.