:

Waar hoofdletters schrijven?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Waar hoofdletters schrijven?
  2. Is kermis met een hoofdletter?
  3. Is Bevrijdingsdag met een hoofdletter?
  4. Waar schrijf je geen hoofdletter?
  5. Is Sinterklaas met een hoofdletter?
  6. Is Mexicaan met een hoofdletter?
  7. Is mei met een hoofdletter?
  8. Is Suikerfeest met een hoofdletter?

Waar hoofdletters schrijven?

Hoofdletters gebruik je alleen voor namen van personen, bedrijven, instellingen, merken, wetten, boeken, aardrijkskundige plaatsen, talen, dialecten, volkeren, feestdagen en historische gebeurtenissen. Ook afleidingen van namen en namen in samenstellingen schrijf je met een hoofdletter.

Is kermis met een hoofdletter?

Afleidingen van feestdagen en samenstellingen worden nooit geschreven met een hoofdletter: kerstvakantie, kerstkaart, sinterklaasfeest. Ook eigennamen schrijven we met een hoofdletter, maar soortnamen niet.

Is Bevrijdingsdag met een hoofdletter?

Nog een aantal officiƫle benamingen die we met een hoofdletter schrijven zijn: Aswoensdag, Bevrijdingsdag, Boekenweek, Chanoeka, Driekoningen, Goede Vrijdag, Hemelvaart, Hemelvaartsdag, Koninginnedag, Koningsdag, Lichtfeest, Lieve-Vrouwedag, Loofhuttenfeest, Moederdag, Offerfeest, Pesach, Prinsjesdag, Rozenkransfeest, ...

Waar schrijf je geen hoofdletter?

Als een zin begint met een afgekort woord, krijgt het eerstvolgende woord de hoofdletter. Maar als een zin begint met een cijfer of een symbool, dan schrijf je geen hoofdletter.

Is Sinterklaas met een hoofdletter?

Als naam van de heilige Sint-Nicolaas (de bisschop van Myra) of de personificatie daarvan (in wie kinderen geloven) krijgt Sinterklaas een hoofdletter. De aanduiding functioneert dan als een eigennaam: ze benoemt een unieke persoon.

Is Mexicaan met een hoofdletter?

(1) De naam voor een bevolkingsgroep of een lid daarvan schrijven we met een hoofdletter als hij is afgeleid van een aardrijkskundige naam of als het om een specifiek volk gaat. (2) Een overkoepelende term voor etnische groepen schrijven we met een kleine letter.

Is mei met een hoofdletter?

Sinds 1954: kleine letter De officiƫle woordenlijst van 1954 bepaalde dat namen van maanden en de dagen van de week een kleine letter krijgen, omdat het geen unieke namen zijn. Dat is sindsdien zo gebleven. Alleen feestdagen krijgen een hoofdletter: Pasen, Goede Vrijdag, Witte Donderdag, enz.

Is Suikerfeest met een hoofdletter?

Namen van feestdagen, (religieuze) feesten en gedenkdagen krijgen een hoofdletter. Behalve voor Hemelvaart en Hemelvaartsdag geldt dat bijvoorbeeld voor: Pasen, Kerstmis, Suikerfeest, Offerfeest, Chanoeka, Moederdag en Nieuwjaar.