:

Waarom ijlt de stroom na bij een spoel?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Waarom ijlt de stroom na bij een spoel?
  2. Wat is het nut van een spoel?
  3. Waardoor ontstaat een inductiespanning in de spoel?
  4. Hoe bereken je de stroom door een spoel?
  5. Wat is de inductie van een spoel?
  6. Wat is de permeabiliteit van lucht?

Waarom ijlt de stroom na bij een spoel?

Spoelen komen voor in transformatoren, gasontladingsarmaturen (tl), elektromotoren en relais. Bij deze gebruikers zal de stroom na-ijlen op de spanning: eerst bouwt zich spanning op over de component, pas daarna zal de stroom vloeien. Dit komt doordat de spoel als het ware elke toestandsverandering wil tegenwerken.

Wat is het nut van een spoel?

Spoelen kunnen gebruikt worden in elektronische schakelingen om hun zelfinductie. ... Soms bevat een spoel een ferromagnetische kern. Door de magnetische kern neemt de inductie toe. Een spoel wekt onder invloed van elektrische stroom een magnetisch veld op.

Waardoor ontstaat een inductiespanning in de spoel?

Inductiespanning wordt veroorzaakt door een verandering van de magnetische flux binnen de spoel. Magnetische flux: hoe groter de verandering is van de magnetische flux hoe groter de inductiespanning is. Tijdsduur: hoe korter de tijdsduur is van de fluxverandering, des te groter is de inductiespanning.

Hoe bereken je de stroom door een spoel?

De formule B = μ0·N·I/L (die je dus niet hoeft te kennen) gaat over het magneetveld wat door de spoel zélf wordt opgewekt als er een stroom door gaat lopen.

Wat is de inductie van een spoel?

Inductantie is een maat voor het vermogen van een spoel om een geïnduceerde spanning te verkrijgen als resultaat van een verandering in zijn stroom. De geïnduceerde spanning staat steeds in een zodanige richting zodat deze zich verzet tegen die verandering in stroom.

Wat is de permeabiliteit van lucht?

De absolute permeabiliteit is die voor lucht of vacuum. Deze bedraagt 4*pi*10-7 Henry-meter.