:

Waar moet je een VOG aanvragen?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

 1. Waar moet je een VOG aanvragen?
 2. Is een VOG verplicht?
 3. Hoe Recent moet een VOG zijn?
 4. Kan ik werken zonder VOG?
 5. Waar werken zonder VOG?

Waar moet je een VOG aanvragen?

U kunt een VOG op de volgende manieren aanvragen:
 1. Digitaal bij Justis. De organisatie, die om de VOG vraagt, start de digitale aanvraag. Dit is bijvoorbeeld uw (toekomstige) werkgever of opdrachtgever;
 2. Via de gemeente.
 3. Rechtstreeks bij Justis (via e-mail). Staat u niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)?

Is een VOG verplicht?

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw werknemer geen strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de specifieke functie/taak die de werknemer gaat vervullen. Voor bepaalde functies, bijvoorbeeld onderwijzer, gastouder of taxichauffeur, is een VOG wettelijk verplicht.

Hoe Recent moet een VOG zijn?

Hoe lang is een VOG geldig? De VOG is niet geldig voor een bepaalde periode, omdat de beoordeling voor de VOG-aanvraag een momentopname is. Wanneer u een nieuwe VOG nodig heeft, hangt af van de werkgever of het ministerie dat verantwoordelijk is voor de regelgeving.

Kan ik werken zonder VOG?

Voor onderwijzers, pedagogisch medewerkers, taxichauffeurs, gastouders en als u een nieuwe baan heeft in de langdurige zorg (verzorging en verpleging, hulp bij vervoer, hulp bij het huishouden, dagbesteding, begeleiding in het dagelijkse leven of bij het wonen in een zorginstelling) is een VOG wettelijk verplicht.

Waar werken zonder VOG?

Of een medewerker kan werken zonder VOG hangt af van de branche waarin jouw organisatie actief is....Denk hierbij aan:
 • verzorging en verpleging.
 • hulp bij vervoer.
 • hulp bij het huishouden.
 • dagbesteding.
 • begeleiding in het dagelijkse leven.
 • woonbegeleiding in een zorginstelling.