:

Hoe werkt een peer to peer netwerk?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Hoe werkt een peer to peer netwerk?
  2. Wat is een voordeel van het peer to peer netwerk model?
  3. Wat is een server en een client in een netwerk?
  4. Wat is een P2P server?
  5. Wat is het verschil tussen client en patient?
  6. Wat is P2P statuut?
  7. Heeft een tandarts patienten of clienten?

Hoe werkt een peer to peer netwerk?

Peer-to-peer (afgekort 'p2p') wordt meestal gebruikt voor een netwerk van PC's die op internet zijn aangesloten. Tussen de PC's in dit netwerk kunnen bestanden worden uitgewisseld. Dat werkt als volgt: de eigenaars van de PC's stellen bepaalde mappen op hun PC open voor de andere deelnemers aan het netwerk.

Wat is een voordeel van het peer to peer netwerk model?

Het woord komt van het Engelse peer, dat 'gelijke' betekent. Een dergelijk netwerk kent geen vaste werkstations en servers zoals in het client-servermodel, maar heeft een aantal gelijkwaardige aansluitingen die functioneren als server en als werkstation voor de andere aansluitingen in het netwerk.

Wat is een server en een client in een netwerk?

Client / server beschrijft de relatie tussen twee computerprogramma's in een proces, de cliënt, verstuurd een service verzoek aan een ander programma, de server, verwerkt het verzoek.

Wat is een P2P server?

P2P is een peer-to-peernetwerk, oftewel een computernetwerk zonder vast werkstations en servers. Een peer-to-peernetwerk heeft een aantal aansluitingen die samen functioneren als server. Via deze server wordt het bijvoorbeeld mogelijk om films, series en muziek te downloaden. Denk bijvoorbeeld aan Torrents.

Wat is het verschil tussen client en patient?

Een patiënt is iemand met een zelfzorgtekort. De patiënt kan een ziekte, aandoening of letsel hebben. In de zorgsector waar geen medische ingrepen / handelingen worden verricht zoals die van een maatschappelijk werker, coach of (massage) therapeut spreek je van cliënt.

Wat is P2P statuut?

Met het 'peer-to-peer'(P2P)-statuut stelt de Belgische regering mensen, die in de deeleconomie werken, in staat om tot €6.250 belastingvrij per fiscaal jaar te verdienen. Dit getuigt van een engagement om mensen – in het bijzonder jongeren – te helpen zich te ontplooien via nieuwe, flexibele arbeidsmodellen.

Heeft een tandarts patienten of clienten?

De vraag of de tandarts patiënten dan wel klanten behandelt, wordt al geruime tijd opgeworpen. Patiënt ben je als je lijdt en van de hulp van de tandarts afhankelijk bent. Deze specificiteit van de tandarts-patiëntrelatie is voor menig tandarts nog steeds de reden om zijn klanten als patiënten te benoemen.