:

Hoeveel keer telt een PTA mee?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

 1. Hoeveel keer telt een PTA mee?
 2. Wat moet er in een PTA staan?
 3. Hoeveel toetsweken in havo 4?
 4. Hoeveel PTA's mag je herkansen?
 5. Wat is een Voorexamenjaar?
 6. Welke vakken zijn PTA toetsen?
 7. Wat is het verschil tussen PTO en PTA?
 8. Hoeveel toetsweken heb je in havo 5?
 9. Hoeveel herkansingen PTA?
 10. Welke examenvakken zijn er?
 11. Hoe vaak telt een SO mee?
 12. Wat is een PTO toets?

Hoeveel keer telt een PTA mee?

In het PTA staat omschreven welke onderdelen er zijn en hoeveel deze meewegen. Je hebt voor alle toetsen al een cijfer binnen: Praktische opdracht, telt 15% mee: 6,4. Schriftelijke toets, telt 20% mee: 7,2.

Wat moet er in een PTA staan?

In het PTA moet je tenminste opnemen: de (verplicht) te beoordelen eindtermen/deeltaken uit het examenprogramma, het type toets, de duur van de toets, de inhoud van het onderwijsprogramma, de tijdvakken, de herkansingsmogelijkheden en de wijze waarop het schoolexamen cijfer tot stand komt.

Hoeveel toetsweken in havo 4?

1. Havo 4 bestaat uit 5 toetsweken. Voor de eerste 4 toetsweken geldt: van elke toetsweek mogen de leerlingen één toets herkansen. In het pta van de desbetreffende vakken staat welke toetsen mogen worden herkanst.

Hoeveel PTA's mag je herkansen?

In het PTA staat omschreven of een toets herkanst mag worden. Per trimester mag maximaal 1 toets worden herkanst. Deze toets wordt herkanst op de herkansingsdag. Indien de leerling afwezig is geweest bij een toets, wordt door de docent in Magister bij een geldige reden 'inhalen' ingevoerd.

Wat is een Voorexamenjaar?

Het examenprogramma begint in alle afdelingen in het voorexamenjaar, voor de havo begint het examenprogramma dus in leerjaar 4. Leerlingen halen cijfers op schoolexamens (SE) die meetellen voor het eindexamen.

Welke vakken zijn PTA toetsen?

Dit zijn maatschappijleer (1), kunstvakken 1 (inclusief ckv) en lichamelijke opvoeding. De laatste twee vakken moeten met een "goed" of met een "voldoende" zijn afgesloten. Maatschappijleer (1) wordt afgesloten met een cijfer en telt mee voor de slaag-/zakregeling.

Wat is het verschil tussen PTO en PTA?

PTO en PTA Het onderwijsprogramma in de vorm van de zogenaamde. PTA's (Programma van Toetsing en Afsluiting) en PTO's (Programma van Toetsing in Onderbouw) van de verschillende leerjaren kunt u hieronder downloaden!

Hoeveel toetsweken heb je in havo 5?

In de loop van het jaar zijn er drie toetsweken.

Hoeveel herkansingen PTA?

Het aantal toetsen en het aantal herkansingen kan dus per school verschillen. Dat mag. Natuurlijk moet het PTA wel voldoen aan de inhoudelijke eisen van het examenprogramma. Het examenprogramma is te vinden op examenblad.nl: een website met alle informatie over de examens.

Welke examenvakken zijn er?

Verplichte vakken bovenbouw vwo
 • Nederlandse taal en literatuur;
 • Engelse taal en literatuur;
 • rekenen;
 • maatschappijleer;
 • culturele en kunstzinnige vorming (CKV). Bij het gymnasium is dit klassieke culturele vorming;
 • lichamelijke opvoeding;
 • 2e vreemde taal bij vwo. Bij het gymnasium is dit Latijn of Grieks.

Hoe vaak telt een SO mee?

Schriftelijke toets Op de middelbare school maken leerlingen vooral schriftelijke toetsen, zoals schriftelijke overhoringen (s.o.) en proefwerken. Een s.o. is vaak een tussentijdse toets en telt minder zwaar mee voor het rapport dan een proefwerk.

Wat is een PTO toets?

Het Programma Toetsing Onderbouw (PTO) geeft een omschrijving van de leerstof en de weging van de toetsvormen die per leerjaar worden gegeven. Voor elk vak is een vak-PTO vastgesteld, waarin de precieze planning van toetsen en praktische opdrachten over de leerjaren en periodes is vastgesteld.