:

Wat wordt bedoeld met ad hoc?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

 1. Wat wordt bedoeld met ad hoc?
 2. Is het ad hoc of adhoc?
 3. Hoe gebruik je ad hoc?
 4. Wat is een ad hoc onderzoek?
 5. Wat is ad hoc management?
 6. Wat is ad hoc werven?
 7. Wat is ad hoc beveiliging?
 8. Wat zijn ad hoc problemen?
 9. Wat zijn ad hoc activiteiten?
 10. Wat is een ad hoc oplossing?
 11. Wat is strategisch recruitment?
 12. Wat is een lasthebber ad hoc?
 13. Wat is adrem zijn?
 14. Hoe schrijf je pro forma?

Wat wordt bedoeld met ad hoc?

De woordgroep ad hoc komt uit het Latijn. De betekenis van ad hoc is 'voor deze zaak, dit geval, dit doel in het bijzonder' en 'meteen en ter plekke, zonder te streven naar een duidelijke lijn, naar een breder verband'.

Is het ad hoc of adhoc?

De woordgroep ad hoc komt uit het Latijn en wordt in twee woorden geschreven. De commissie zal ad hoc een beslissing nemen.

Hoe gebruik je ad hoc?

Wanneer iets ad hoc is, betekent het dat het specifiek voor een geval of een situatie is. Het komt van de Latijnse uitdrukking "ad hoc", voor op deze plek, plaats (letterlijk: voor hier). De uitdrukking wordt gebruikt voor eenmalige maatregelen voor een specifiek geval, die niet als algemene regel worden beschouwd.

Wat is een ad hoc onderzoek?

Het incidenteel verzamelen en verwerken van gegevens om een bepaald, eenmalig, probleem op te lossen.

Wat is ad hoc management?

Term die veel wordt gebruikt om aan te geven dat handelingen of activiteiten in principe slechts één keer worden verricht voor één bepaalde situatie of om één bepaald probleem op te lossen.

Wat is ad hoc werven?

Antidiscriminatiebeleid. Adhoc Zorgt wil een actieve en positieve bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt. Gelijkheid staat voorop. Bij werving en selectie ligt bij ons de focus op vaardigheden, competenties en intrinsieke motivatie en zo vinden we voor elke vacature de beste kandidaat.

Wat is ad hoc beveiliging?

Ad-hoc beveiliging is een dienst gericht op een specifiek geval of situatie. Er kunnen altijd situaties ontstaan waarin beveiliging ineens noodzakelijk wordt.

Wat zijn ad hoc problemen?

Ad hoc geeft aan dat iets specifiek voor een bepaalde situatie of omstandigheid is. Het komt uit het Latijn en betekent letterlijk: 'voor hier'. Meestal wordt ad hoc gebruikt voor een oplossing voor een specifiek probleem, het is dus geen algemene oplossing.

Wat zijn ad hoc activiteiten?

Term die veel wordt gebruikt om aan te geven dat handelingen of activiteiten in principe slechts één keer worden verricht voor één bepaalde situatie of om één bepaald probleem op te lossen.

Wat is een ad hoc oplossing?

Een ad-hocoplossing is een oplossing die maar in één geval werkt of die maar voor even zal werken. Deze samenstelling bestaat uit een Latijnse woordgroep (ad hoc) en een zelfstandig naamwoord (oplossing).

Wat is strategisch recruitment?

In de training Strategisch Recruitment kijk je vanuit de missie en visie van jouw organisatie naar welke mensen je nodig hebt om jouw organisatie te laten floreren. Je denkt na over hoe en waar je je als werkgever profileert en welke kandidaat-medewerkers je wilt aanspreken.

Wat is een lasthebber ad hoc?

Luidens dit artikel is de lasthebber ad hoc in het strafrecht een persoon die, ingeval de strafvordering tegen een rechtspersoon en tegen degene die bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen wordt ingesteld, door de rechtbank wordt aangewezen om kennis te nemen van de strafvordering tegen de rechtspersoon.

Wat is adrem zijn?

(Latijn, letterlijk 'bij de zaak') vlug van geest; snel en gepast inspelend op iets; direct klaar met een passende reactie; gevat; raak; snedig. 2) getuigend van een vlugge geest.

Hoe schrijf je pro forma?

Pro forma is Latijns en betekent 'voor de vorm'. Officieel schrijf je dan ook pro forma factuur, maar in de loop der jaren werd dit steeds vaker aan elkaar geschreven. Inmiddels is de schrijfwijze 'proforma factuur' helemaal ingeburgerd. Een proforma factuur wordt ook wel een proforma nota genoemd.