:

Wat is het verschil tussen gemiddelde verandering en differentiequotiënt?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

 1. Wat is het verschil tussen gemiddelde verandering en differentiequotiënt?
 2. Hoe bereken je gemiddelde toename?
 3. Hoe bereken je een differentiequotiënt?
 4. Wat is een ogenblikkelijke verandering?
 5. Hoe maak je een toename diagram?
 6. Hoe bereken je de groeisnelheid?
 7. Wat is ogenblikkelijke snelheid?
 8. Wat bedoelen we met groeisnelheid?
 9. Hoe meet je de hoogte van een plant?

Wat is het verschil tussen gemiddelde verandering en differentiequotiënt?

De gemiddelde verandering van de functie f op het interval [a,b] is: ΔyΔx=f(b)−f(a)b−a Δ y Δ x = f ( b ) - f ( a ) b - a . De uitkomst hiervan noem je het differentiequotiënt van de functie f op het interval [a,b] . ... de gemiddelde verandering van de grafiek op het interval [a,b] .

Hoe bereken je gemiddelde toename?

De gemiddelde toename hebben we berekend als Δy/Δx en die kennen we nog van vroeger: het is de helling van de lijn tussen beide punten. De gemiddelde toename tussen twee punten van een grafiek is de helling van de rechte lijn daartussen. Deze gemiddelde toename heet ook wel het differentiequotiënt.

Hoe bereken je een differentiequotiënt?

Je kunt het differentiequotiënt op het interval [ 1,5 ] in stappen berekenen.
 1. Bereken eerst Δ x .
 2. Bereken vervolgens Δ y = f ( 5 ) - f ( 1 ) .
 3. Tenslotte bereken je het differentiequotiënt door delen.
 4. Het is ook een goede oefening om de berekening in één keer te doen.

Wat is een ogenblikkelijke verandering?

ogenblikkelijke verandering De afgeleide in P(a,f(a)) geeft de richtingscoëfficiënt van de raaklijn in P(a,f(a)) aan de grafiek van f weer. De afgeleide van een functie f in een punt a is een maat voor de ogenblikkelijke verandering van f voor x=a.

Hoe maak je een toename diagram?

Om bij een gegeven grafiek een toenamediagram te tekenen maak je een tabel en zet in de tabel bij elk interval de bijbehorende toename. In het toenamediagram teken je de toenamen als verticale lijnstukjes bij de rechtergrens van het interval.

Hoe bereken je de groeisnelheid?

De waarde die je krijgt door in f ( a + Δ x ) − f ( a ) Δ x het getal naar te laten naderen, is de groeisnelheid van in . We noemen die waarde ook de helling van de grafiek van in . Als het punt op de grafiek van met eerste coördinaat a + Δ x is, nadert lijn de raaklijn in .

Wat is ogenblikkelijke snelheid?

Je hebt, over een uur bekeken, een snelheid van 10km/h . Echter rijd je niet op elk moment 10km/h. De snelheid bij het beklimmen van een berg is veel lager dan het afdalen. De snelheid die kan aflezen op je fietscomputer op een bepaald moment, is dan je ogenblikkelijke snelheid.

Wat bedoelen we met groeisnelheid?

is het verband, dat bestaat tussen de groei en de tijd. Dit geldt zowel voor planten als dieren. Als manifestatie van de groei kan bij de landbouwhuisdieren b.v. dienen toename van het levend gewicht, lengte, schofthoogte enz. de g.

Hoe meet je de hoogte van een plant?

De hoogte van de plant meten. Houd een liniaal bij het onderste gedeelte van de plant. Kleinere planten kun je opmeten met een liniaal, terwijl je voor grotere planten wellicht een rolmaat of een duimstok nodig hebt. Zorg dat je de liniaal zo vasthoudt dat de nul zich onderaan bevindt.