:

Kun je verlof opnemen tijdens ziekte?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Kun je verlof opnemen tijdens ziekte?
  2. Hoe wordt je erkend referent?
  3. Kan werkgever vakantie weigeren tijdens ziekte?
  4. Hoeveel uur verlof opnemen tijdens ziekte?
  5. Welke vakantiedagen vervallen bij ziekte?
  6. Heb ik recht op vakantie na langdurige ziekte?
  7. Wat gebeurt er met je vakantie uren als je ziek bent?
  8. Hoeveel vakantie uren opnemen tijdens re-integratie?
  9. Heeft langdurige afwezigheid wegens ziekte een invloed op mijn vakantiedagen?
  10. Hoeveel kost een Terugkeervisum?

Kun je verlof opnemen tijdens ziekte?

Je werkgever mag geen vakantiedagen inhouden tijdens je ziekte zonder jouw (mondelinge of schriftelijke) toestemming. Dat mag alleen als dat in je cao, arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement staat.

Hoe wordt je erkend referent?

Alleen organisaties kunnen zich laten erkennen als referent, personen niet. Om erkend referent te worden moet uw organisatie beoordeeld zijn als een betrouwbare partner voor de IND. Na erkenning wordt uw organisatie vermeld in het openbaar register erkende referenten.

Kan werkgever vakantie weigeren tijdens ziekte?

Mag ik op vakantie tijdens ziekte? Ja, ook als je ziek bent - waarbij je werkgever je loon doorbetaalt - mag je op vakantie gaan. Evenals niet zieke werknemers stem je je vakantieperiode af met je werkgever. Zo nodig kan de bedrijfsarts een uitspraak doen of hij medische bezwaren heeft tegen je voorgenomen vakantie.

Hoeveel uur verlof opnemen tijdens ziekte?

Een zieke werknemer bouwt net zoveel vakantiedagen op als een niet-zieke werknemer. Ook een zieke werknemer moet zijn wettelijke vakantiedagen (= minimum van 4 weken verlof per jaar) opgenomen hebben binnen een half jaar na het jaar waarin hij het recht op de vakantiedagen heeft gekregen.

Welke vakantiedagen vervallen bij ziekte?

Normaal gesproken geldt dat wettelijke vakantiedagen van werknemers een half jaar na het jaar van opbouw vervallen. Een kortere vervaltermijn is verboden, een langere onder voorwaarden niet. Als een werknemer ziek is, blijft hij gewoon vakantiedagen opbouwen.

Heb ik recht op vakantie na langdurige ziekte?

Het betaald verlof stelt ziekteperiodes gelijk voor maximaal één jaar. Dat houdt in dat ziektedagen tijdens de eerste twaalf maanden van je arbeidsongeschiktheid tellen als gewerkte dagen. Ze tellen mee bij de berekening van het aantal vakantiedagen en vakantiegeld waar je het daaropvolgende jaar recht op hebt.

Wat gebeurt er met je vakantie uren als je ziek bent?

Als schriftelijk is vastgelegd dat je werkgever vakantiedagen mag inhouden, als je ziek wordt tijdens je vakantie. Dan mag hij deze vakantiedagen afschrijven van je bovenwettelijke vakantiedagen. Als je zelf toestemming geeft om ziektedagen af te trekken van je vakantiedagen.

Hoeveel vakantie uren opnemen tijdens re-integratie?

Stel je zit in een re-integratietraject en je wilt een vakantie plannen, mag dat? Werknemers die langdurig ziek zijn en in een re-integratietraject zitten, behouden recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet zieke werknemers. Echter, het is wel zo dat vakantie de re-integratie niet in de weg mag staan.

Heeft langdurige afwezigheid wegens ziekte een invloed op mijn vakantiedagen?

Gevolgen voor vakantiedagen: afwezigheid wegens ziekte heeft geen invloed op je vakantiedagen. Lees meer op de webpagina 'Jaarlijkse vakantie' over de overdracht van vakantiedagen in geval van afwezigheid wegens (beroeps)ziekte of ongeval.

Hoeveel kost een Terugkeervisum?

Een terugkeervisum kost € 150.