:

Wat is de inhoud van de Arbowetgeving?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

 1. Wat is de inhoud van de Arbowetgeving?
 2. Wie kan Vlaams Opleidingsverlof opnemen?
 3. Welke drie gebieden komen aan bod in de RI&E?
 4. Hoe vaak een Pago?
 5. Wat is Arbowet in de zorg?
 6. Welke opleidingen komen in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof?
 7. Welke opleidingen geven recht op Vlaams Opleidingsverlof?

Wat is de inhoud van de Arbowetgeving?

In de Arbeidsomstandighedenwet - of kortweg: de Arbowet - staan regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers te bevorderen. De Arbowet is een zogeheten kaderwet. Dat betekent dat er geen concrete regels staan, maar algemene bepalingen over het arbobeleid in bedrijven.

Wie kan Vlaams Opleidingsverlof opnemen?

Om VOV te kunnen opnemen, moet u bij de start van de opleiding minstens 50% tewerkgesteld zijn, waarvan minstens een deel in de privésector en minstens een deel in het Vlaams Gewest. De plaats van tewerkstelling is de vestiging waar u werkt, zoals vermeld in de authentieke bron DmfA.

Welke drie gebieden komen aan bod in de RI&E?

Onderwerpen die bijvoorbeeld in een RI&E beschreven staan:
 • Zijn er binnen het bedrijf gevaarlijke stoffen aanwezig die de gezondheid/veiligheid zouden kunnen schaden?
 • Is er sprake van een kans op fysieke overbelasting?
 • Zou beeldschermwerk de gezondheid van de werknemers kunnen beïnvloeden?

Hoe vaak een Pago?

Hierbij dient het PAGO jaarlijks te worden herhaald. Voor arbeid waarbij mogelijk blootstelling aan gevaarlijke stoffen plaatsvindt, moet de werkgever ervoor zorgen dat een PAGO wordt aangeboden voordat de mogelijke blootstelling plaatsvindt, tussentijds, na incidenten, en na afloop.

Wat is Arbowet in de zorg?

Het doel van de Arbowet of Arbeidsomstandighedenwet is om ongevallen en ziekte op het werk te voorkomen. Een werkgever moet zorgen voor goede, passende werkomstandigheden. Die zijn nodig voor werknemers om gezond en veilig te kunnen werken. Zonder lichamelijke of geestelijke problemen.

Welke opleidingen komen in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof?

Erkende opleidingen : Beroepsopleidingen
 • Volwassenenonderwijs. ...
 • Syntra-opleidingen. ...
 • Sectorale opleidingen. ...
 • Hoger onderwijs. ...
 • Opleidingen van de VDAB. ...
 • Examencommisie secundair onderwijs – Examencontract. ...
 • Opleidingen in de landbouwsector. ...
 • Deeltijds kunstonderwijs.

Welke opleidingen geven recht op Vlaams Opleidingsverlof?

Welke opleidingen komen in aanmerking?
 • Hij een loopbaangerichte opleiding volgt. Dat is een opleiding die een werknemer opneemt die loopbaanbegeleiding volgt. ...
 • Hij een arbeidsmarktgerichte opleiding volgt.
 • Hij examens aflegt bij de Vlaamse examencommissie, of examens aflegt in het kader van een ervaringsbewijs.