:

Wat is een ACS?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat is een ACS?
  2. Wat zijn pob klachten?
  3. Wat is een STEMI?
  4. Wat is type 2 ischemie?
  5. Wat zijn de symptomen van een acuut myocardinfarct?
  6. Wat is een risico's bij gebruik van Nitrospray?
  7. Wat is STEMI en Nstemi?
  8. Wat betekent een ST-elevatie?
  9. Hoe wordt de diagnose myocardinfarct gesteld?

Wat is een ACS?

Acuut coronair syndroom (ACS) omvat zowel een acuut myocardinfarct, met of zonder ST-elevatie (resp. STEMI, non-STEMI), als instabiele angina pectoris. Het belangrijke verschil met AP is dat ACS zich presenteert met klachten in rust.

Wat zijn pob klachten?

De klachten worden dan veroorzaakt door een stabiele plaque, zonder stollingsactivatie. Typische POB heeft drie kenmerken: de pijn is drukkend, snoerend of beklemmend, treedt op bij inspanning, kou, warmte of emoties en verdwijnt bij stoppen of minderen van de belasting en/of bij gebruik van een nitraat sublinguaal.

Wat is een STEMI?

De medische naam voor een hartinfarct dat meteen behandeld moet worden is een STEMI, de beginletters van een ST-Elevatie Myocard Infarct.

Wat is type 2 ischemie?

2 Bij PMI type II is er sprake van een disbalans in de zuur- stofvraag en het zuurstofaanbod. Bij dit type PMI ont- staat ischemie in een periode van verhoogde zuurstof- vraag van het myocard. Het aanbod kan niet voldoen aan de verhoogde zuurstofvraag, waardoor myocardischemie ontstaat.

Wat zijn de symptomen van een acuut myocardinfarct?

Bij een acuut hartinfarct voelt de patiënt een beklemmende, drukkende of benauwende pijn op de borst, midden op de borst of iets naar links. De pijn kan uitstralen naar de rug, de armen of naar de onderkaak. De pijn duurt ook in rust langer dan vijf minuten.

Wat is een risico's bij gebruik van Nitrospray?

De nitrospray zorgt ervoor dat de vaten rondom de hartspier verwijden, waardoor de hartspier weer genoeg zuurstof krijgt en de pijn op de borst afzakt. De bijwerkingen: U kunt na het gebruik van nitrospray hoofdpijn of een rood gelaat krijgen. In het geval van aanhoudende hoofdpijn kunt u paracetamol gebruiken.

Wat is STEMI en Nstemi?

Bij patiënten met een hartinfarct wordt op basis van het ecg onderscheid gemaakt tussen een hartinfarct mét ST- elevatie (STEMI) en een infarct zonder ST-elevatie (non- STEMI).

Wat betekent een ST-elevatie?

ST-elevatie ontstaat wanneer de actiepotentiaal in het ischemische gebied verandert, zodat er een zogenaamde 'injury current' ontstaat: een elektrische stroom tijdens de repolarisatiefase van het gezondere gebied naar het ischemische gebied. Deze stroom uit zich op het oppervlakte-ecg als ST-elevatie.

Hoe wordt de diagnose myocardinfarct gesteld?

De cardioloog kan de diagnose stellen met een elektrocardiogram (ECG), ook wel hartfilmpje genoemd, op het moment dat u de klachten heeft. Ook wordt uw bloed onderzocht op bepaalde hartenzymen die wijzen op het afsterven van een stukje hartweefsel.