:

Welke inkomsten tellen mee voor kinderalimentatie?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

 1. Welke inkomsten tellen mee voor kinderalimentatie?
 2. Wat bepaalt hoogte kinderalimentatie?
 3. Wat kost een draagkrachtberekening?
 4. Hoeveel belasting gaat er van alimentatie af?
 5. Waar wordt naar gekeken bij alimentatie?
 6. Hoe bereken je de hoogte van alimentatie?
 7. Wie berekent de alimentatie?
 8. Hoe voorkom je partner alimentatie?
 9. Wat hou ik netto over van mijn alimentatie?

Welke inkomsten tellen mee voor kinderalimentatie?

Salarisstrook als basis voor de alimentatie
 • Vakantietoeslag.
 • Inkomsten uit overwerk en fooien.
 • 13e maand/ 14e periode, belaste gratificaties en tantièmes.
 • Belaste onkostenvergoedingen.
 • Ingehouden pensioenpremie.
 • Premie voor nabestaandenpensioen/ reparatie WAO/ WIA-gat.
 • Lijfrentepremie.

Wat bepaalt hoogte kinderalimentatie?

Hoogte kinderalimentatie 1: Het gezinsinkomen wordt vastgesteld. 2: De rechter bepaalt de behoefte van het kind. 3: De draagkracht van beide ouders wordt berekend. 4: Als laatste kijkt de rechter naar de omgangsregeling en het kindgebonden budget.

Wat kost een draagkrachtberekening?

De berekeningen kunnen aan de hand van een tabel gemaakt worden. *minimum draagkracht = voor 1 kind €25,- per maand, voor 2 kinderen of meer €50,- per maand.

Hoeveel belasting gaat er van alimentatie af?

Ontvangt u van uw ex partneralimentatie, dan moet u dit als inkomen opgeven. Omdat over de partneralimentatie nog geen inkomstenbelasting is betaald, moet de ontvangende ex hierover belasting en premies betalen. ... In 20 kan deze belasting oplopen tot bijna 50%.

Waar wordt naar gekeken bij alimentatie?

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind of de kinderen en de draagkracht van degene die de kinderalimentatie moet gaan betalen. Er wordt eerst gekeken wat het kind of de kinderen in financiële zin nodig zouden hebben, de zogenaamde behoefte.

Hoe bereken je de hoogte van alimentatie?

Om de behoefte van de alimentatieontvanger vast te stellen wordt uitgegaan van een norm van ca. 60% van het netto gezinsinkomen minus de kosten van eventuele kinderen. Voor de kosten van kinderen wordt meestal gekeken naar een tabel die speciaal hiervoor door het Nibud ontwikkeld is.

Wie berekent de alimentatie?

Een groep van rechters (de Expertgroep Alimentatienormen) is verantwoordelijk voor rekenregels van de alimentatie. Zij leggen dit periodiek vast in het zogeheten Tremarapport.

Hoe voorkom je partner alimentatie?

Als de alimentatieplichtige ('betaler') al een aantal schulden op zich neemt, kan er onderling worden afgesproken dat de alimentatiegerechtigde ('ontvanger') afziet van partneralimentatie.

Wat hou ik netto over van mijn alimentatie?

Wanneer de ontvanger van partneralimentatie in totaal meer dan 69.398 euro per jaar heeft, is de te betalen belasting 49,5%. De ontvanger houdt dan 50,5% van het brutobedrag aan partneralimentatie netto aan partneralimentatie over.