:

Wat is de gemiddelde verandering?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat is de gemiddelde verandering?
  2. Is differentiequotiënt hetzelfde als gemiddelde verandering?
  3. Wat is het product en Quotient?
  4. Wat betekent ogenblikkelijke snelheid?
  5. Hoe bereken je de Rico van een raaklijn?
  6. Wat is het product van 145?

Wat is de gemiddelde verandering?

De gemiddelde verandering van de functie f op het interval [a,b] is: ΔyΔx=f(b)−f(a)b−a Δ y Δ x = f ( b ) - f ( a ) b - a . De uitkomst hiervan noem je het differentiequotiënt van de functie f op het interval [a,b] .

Is differentiequotiënt hetzelfde als gemiddelde verandering?

Het differentiequotiënt is de verhouding van de verandering van de ene grootheid ten opzichte van de verandering van een andere grootheid, waarvan de eerste grootheid afhankelijk is. ... Bij functies wordt in plaats van differentiequotiënt ook wel gesproken van gemiddelde verandering van de functiewaarde.

Wat is het product en Quotient?

Een vermenigvuldiging heet in de wiskunde een product. Een deling heet in de wiskunde een quotiënt. Als je 2 getallen bij elkaar optelt dan heet dat in de wiskunde een som. Als je 2 getallen van elkaar aftrekt dan heet dat in de wiskunde het verschil.

Wat betekent ogenblikkelijke snelheid?

Je hebt, over een uur bekeken, een snelheid van 10km/h . Echter rijd je niet op elk moment 10km/h. De snelheid bij het beklimmen van een berg is veel lager dan het afdalen. De snelheid die kan aflezen op je fietscomputer op een bepaald moment, is dan je ogenblikkelijke snelheid.

Hoe bereken je de Rico van een raaklijn?

Het differentiequotiënt berekent een rico tussen twee punten die door de limiet héél dicht bij elkaar worden gebracht. Omdat die twee punten een raaklijn gaan vormen, berekenen we met de afgeleide in x = a x = a x=a dus de rico van de raaklijn in x = a x = a x=a.

Wat is het product van 145?

En 29 is weer de grootste priemfactor van 145.