:

Wat zijn internationale competenties?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat zijn internationale competenties?
  2. Wat is internationale orientatie?
  3. Wat is culturele veerkracht?
  4. Waarom internationalisering in het onderwijs?
  5. Wat is culturele zelfkennis?
  6. Wat is interculturele kennis?

Wat zijn internationale competenties?

Internationale competenties helpen je te leren, leven en werken in een interculturele klas, samenleving en een internationaal georiënteerde arbeidsmarkt.

Wat is internationale orientatie?

“Onder de Europese en Internationale Oriëntatie van een school of opleiding en van leerlingen en studenten verstaan we het geheel aan onderwijsactiviteiten dat ten doel heeft specifieke kennis, inzicht en vaardigheden bij te brengen met betrekking tot Europese en internationale ontwikkelingen” (Oonk, proefschrift, blz.

Wat is culturele veerkracht?

Culturele veerkracht: kunnen omgaan met moeilijkheden en negatieve gevoelens die met interculturele ontmoetingen gepaard kunnen gaan. Culturele ontvankelijkheid: de openheid om naar de visie van de ander te luisteren en deze te integreren & het vermogen om de relativiteit van de eigen visies te aanvaarden.

Waarom internationalisering in het onderwijs?

Waarom internationalisering en wereldburgerschap? De wereld wordt kleiner en absolute grenzen vervagen. Door kennis te maken met andere landen en mensen uit verschillende culturen leren kinderen veel over de ander en zichzelf. Dit geeft leerlingen een streepje voor in onze internationale samenleving.

Wat is culturele zelfkennis?

Culturele zelfkennis: kennis over het eigen referentiekader en wereldbeeld. verkennen. die met interculturele ontmoetingen gepaard kunnen gaan. en deze te integreren & het vermogen om de relativiteit van de eigen visies te aanvaarden.

Wat is interculturele kennis?

Interculturele competenties: Kennis, houding en vaardigheden waardoor je succesvol kunt omgaan met mensen van andere (talige en culturele) achtergronden. Een open en geïnteresseerde houding. (Algemene) kennis van taal, cultuur en communicatie.